دوره های آموزشی کوتاه مدت مدیران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از هفته سوم تیر ماه 1401 آغاز شد. برگزاری این دوره ها که در حال حاضر با ده سرفصل آموزشی، کار خود را آغاز کرده، تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت. مدیریت منابع انسانی، مدیریت زمان، مدیریت ارتباط مؤثر، اخلاق حرفه ای، مدیریت فرهنگ سازمانی، مدیریت تعالی سازمانی، مدیریت دانش، مدیریت ریسک، مدیریت استرس و مدیریت کیفیت، موضوعات دور اول آموزش های سال 1401 است که توسط اساتید خبره دانشگاه های برتر کشور هم اکنون در حال آموزش است.

گفتنی است تقویم آموزشی سالانه مدیران و کارشناسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابعه، توسط مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی گروه مشاوران تدبیر تهیه و پس از تصویب در کمیسیون اداری و تشکیلاتی ستاد به اجرا گذاشته می شود. نیازسنجی آموزشی مدیران و کارشناسان بخش های مختلف ستاد و شرکت ها و همچنین نتایج ارزیابی شایستگی های سازمانی نیروی انسانی ستاد در کانون های ارزیابی، مبنای تدوین تقویم آموزشی هر سال ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است.

برچسب های این مطلب

نظرات شما


large desktopdesktoptabletphone