» حوزه های تخصصی و خدمات قابل ارائه » پژوهش » ماموریت‌های معاونت راهبردی

ماموریت های معاونت راهبردی

 1. پژوهش‌های راهبردی و آینده پژوهی در حوزه کسب وکار:
  • تصمیم سازی و تاثیر‌گذاری در موضوعات مختلف راهبردی درون سازمانی
  • ارزیابی جذابیت و تناسب فعالیت‌های کسب و کاری با سیاست های کلان ستاد (اقتصاد مقاومتی و ...)
  • مطالعه و ارائه پیشنهادهای راهبردی برای حل چالش های کلان اقتصادی- اجتماعی
  • ترسیم نقشه راه آینده و پیشنهاد ورود و خروج از صنایع
  • مسئولیت اجتماعی و مطالعات محرومیت زدایی مبتنی بر توسعه منطقه ای
 2. ارائه خدمات مشاوره مدیریت در حوزه کسب وکار
  • توسعه خدمات مشاوره کسب و کاری
  • رصد و پایش مستمر تحولات کسب و کار
  • پیش بینی روندهای آتی و تحولات بازار
  • راه اندازی میزهای مطالعاتی صنایع
  • ارائه خدمات مشاوره ای و ارزیابی شرکت‌ها
  • ارتقای برند سازمانی
  • ارتقای کیفیت و اثربخشی خدمات
 3. ارتقای سطح دانش و بینش مدیران ارشد سازمان 
  • تالیف و ترجمه مقالات راهبردی در حوزه
   • اقتصاد ایران
   • اقتصاد جهان و مطالعات تطبیقی
   • اقتصاد مقاومتی
   • مدیریت و سازمان
   • مباحث استراتژیک
   • اقتصاد سیاسی
   • آینده پژوهی