» شبکه همکاری » فراخوان چهارمین دوره آموزش تسهیلگری

فراخوان چهارمین دوره ی آموزش تسهیلگران اقتصادی – اجتماعی

پوستر فراخوان نهایی
گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر در نظر دارد جهت تکمیل شبکه تسهیلگری در استان‌های هدف، از تعداد محدودی افراد علاقمند به تسهیلگری اقتصادی – اجتماعی که دارای دانش و توانمندی‌های  اولیه تسهیلگری هستند ثبت نام به عمل آورد. پس از انجام بررسی‌های اولیه و کسب موفقیت در آزمون کتبی(عمومی و تخصصی) و مصاحبه، برای این افراد دوره آموزش تسهیلگری برگزار شده و پس از طی دوره‌های آموزشی و کسب موفقیت گواهینامه تسهیلگری اعطا و در صورت نیاز در طرح‌های اشتغالزایی بکارگیری خواهند شد. 
 
توجه:
زمان شروع ثبت نام در فراخوان از تاریخ 1398/11/19 لغایت 1398/12/09می‌باشد.
زمان برگزاری آزمون مورخ 1398/12/16 می‌باشد. 

1- شرایط اولیه ثبت نام 

:red_circle: داشتن تابعیت ایران؛
:red_circle: التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
:red_circle: داشتن حداقل سن 22سال و حداکثر 45 سال؛
:red_circle: دارا بودن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد؛
:red_circle:انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای آقایان؛
:red_circle: اقامت در شهرستان متبوع؛
:red_circle: عدم استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه های دولتی؛
:red_circle: نداشتن سابقه محکومیت؛
:red_circle:داشتن سابقه فعالیت های جهادی یا داوطلبانه؛

:red_circle:افراد ساکن روستاها در اولویت هستند.

2-مستندات مورد نیاز 

:red_circle: تصویر کارت ملی؛
 :red_circle: تصویر صفحه اول شناسنامه؛
:red_circle: تصویر مدرک تحصیلی؛ 
:red_circle: تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان؛
:red_circle: تصویر پرسنلی.

 3-رشته های تحصیلی مورد قبول 

:red_circle: توسعه روستایی
:red_circle: کلیه گرایش های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
:red_circle: کلیه گرایش های اقتصاد
:red_circle: علوم جغرافیایی گرایش های (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و شهری، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری)
:red_circle: علوم اجتماعی گرایش های (برنامه ریزی رفاه اجتماعی، توسعه محلی، پژوهش علوم اجتماعی، برنامه ریزی توسعه منطقه ای)
:red_circle: کلیه گرایش های مدیریت بازرگانی
:red_circle:کلیه گرایش های مهندسی صنایع
:red_circle: کلیه گرایش های کارآفرینی
:red_circle: کلیه گرایش های مدیریت صنعتی
:red_circle: حسابداری
 

استان‎ها و مناطق هدف

شهرستان‌های جدول ذیل مشمول این فراخوان بوده و صرفاً افراد ساکن این شهرستان ها ثبت نام نمایند.

شهرستان های هدف
 
محتوای منابع آزمون
:small_blue_diamond: جامعه شناسی روستایی
:small_blue_diamond:جغرافیای روستایی
:small_blue_diamond:اقتصاد کشاورزی
:small_blue_diamond:ترویج آموزش کشاورزی
:small_blue_diamond:کارآفرینی
:small_blue_diamond: مدیریت تعاونی ها
:small_blue_diamond:اقتصاد خرد
:small_blue_diamond:حسابداری
:small_blue_diamond:کاربری رایانه
:small_blue_diamond:هوش

 

5-کتاب های پیشنهادی برای مطالعه:

 

 

ثبت نام