» استعداد یابی برکت » فرم استعدادیابی برکت » فرم ثبت نام برنامه استعدادیابی گروه دارویی برکت

استعدادیابی برکت

وارد کردن مواردی که با ستاره (*) مشخص شده است ضروری می باشد.
مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
مدرک تحصیلی
*
*
*
*
*
*
*
*
فعالیت حرفه ای
آشنایی با زبان انگلیسی


سوابق اجرائی و مدیریتی
آشنایی یا تسلط به نرم افزارهای تخصصی و عمومی
سوابق علمی/آموزشی/اختراع/ابتکار/کتب/مقالات(مختصر)
شرح مهم ترین دستاورد های شغلی(اجرائی و مدیریتی)
لطفا به صورت مختصر توضیح دهید
جوایز، تقدیرنامه، کسب رتبه برتر دانشگاهی و ...
توصیف دوجمله ای از ویژکی های شخصیتی خود
لطفا توضیح دهید که چگونه شغل مورد نظر با توانمندی های، سوابق شغلی و تحصیلی و انگیزه های شما متناسب است؟
رزومه