جایگاه کسب و کارهای بزرگ در اقتصاد کشورها

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر  ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
جایگاه کسب و کارهای بزرگ در اقتصاد کشورها
بی‌شک کره جنوبی از موفق‌ترین کشورها در زمینه توسعه در نیم قرن اخیر بوده است. درآمد سرانه این کشور از زیر صد دلار در سال 1960 به بیش از سی هزار دلار در سال 2017 رسیده است. نکته مهم آن است که این رشد اقتصادی نه با اتکای به فروش منابع بلکه با صنعتی شدن و کسب و کار بزرگ تحقق پیدا کرده است. کارشناسان بانک جهانی در این زمینه می‌نویسند: « کره جنوبی نخست نیروی کار را از بخش کشاورزی به صنایع کارخانه‌ای سبک و سپس به بخش صنعتی با ارزش‌افزوده بالا انتقال داد» (بانک جهانی، 2013). در واقع کره جنوبی از کشوری که «صادرات اصلی‌اش سنگ تنگستن، ماهی و کلاه گیس ساخته شده از موی انسان بود به قدرتی آشنا با فناوری پیشرفته بدل شد که تمام دنیا آن را با موبایل شیک و تلویزیون‌های صفحه تخت صادراتی می‌شناسند». در سال 1996 کره جنوبی به عضویت سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پذیرفته شد که نشان می‌داد که از نظر جامعه جهانی این کشور به عنوانی کشوری توسعه یافته پذیرفته شده است. در این پژوهش تلاش می‌شود از جنبه دیگری علل موفقیت کره جنوبی در امر توسعه بررسی شود و آن نقش گروه‌های چند کسب و کاری (هلدینگ‌ها) است که در کره جنوبی به چائبول  معروف هستند. 
به زعم جوهه (2015)، اقتصاددانان از جنبه‌های مختلفی به بررسی رشد اقتصادی پرقدرت کره جنوبی پرداخته‌اند که عبارت‌اند از
1) افزایش بهره‌‎وری در برابر انباشت داده‌های تولید مانند نیروی کار و سرمایه،
2) سیاست‌های دولت در جهت افزایش صادرات و جایگزینی واردات در برابر دخالت‌های عمومی و گسترده دولت
3) و عوامل مانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه نهادی و قانونی و مانند این‌ها.
اما علاوه بر این‌ها کارآفرینی موفق چائبول‌ها سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی، رشد آن و صادرات و واردات کره جنوبی دارد (جوهه، 2015، 157).
 اما فارغ از اظهار نظر فوق، اهمیت امروزی این بنگاه‌ها در اقتصاد کره بهترین دلیل برای ضرورت بررسی نقش آن‌ها در اقتصاد کره جنوبی است. 
فروش 10 چائبول برتر کره در سال 2017 برابر با 67.8 درصد تولید ناخالص ملی کره جنوبی و ثروت آن‌ها معادل 110 درصد تولید ناخالص ملی این کشور بوده است و ثروت سامسونگ به تنهایی برابر با 42 درصد تولید ناخالص ملی کره است (پری‌مک، 2017)
جایگاه کسب و کارهای بزرگ در اقتصاد کشورها
نمودار 1: میزان دارایی و فروش 5 چائبول برتر کره در سال 2017 (میلیارد دلار) 

 

جایگاه کسب و کارهای بزرگ در اقتصاد کشورها

نمودار2: ارزش سهام 5 چائبول بزرگ کره در بورس توکیو در سال 2017
 
با توجه به مطالب فوق در ادامه به بررسی اجمالی تعاریف ارائه شده درباره گروه‌های کسب و کاری و اثرات اقتصادی آن‌ها می‌پردازیم. 

 

تعریف گروه‌ کسب و کاری
کاپلن و هینکی(2018) در تعریف گروه کسب و کاری می‌نویسند: «در یک تعریف عمومی، گروه کسب و کاری به مثابه مجموعه‌ای از شرکت‌های از نظر حقوقی مستقل هستند که به وسیله ارتباط رسمی و یا غیررسمی در کنار هم قرار گرفته‌اند» ( کاپلن و هینکی،2018، 9). در تعریفی دیگر چری و دیکسیت (2014) درباره گروه‌های کسب و کاری می‌نویسند: گروه‌های کسب و کاری مجموعه‌ای از شرکت‌ها هستند که مالکیت و کنترل مشترک دارند (چری، دیکسیت، 2014، 2). کاپلن و هینکی (2010) با بررسی مطالعات نظری در مورد گروه‌های کسب و کاری به این نتیجه می‌رسند که در تعاریف ارائه شده گروه‌های کسب و کاری داری سه ویژگی هستند :1- سبد کسب و کاری متنوع، 2- مالکیت هرمی 3- کنترل و مالکیت خانوادگی (کاپلن و هینکی، 2010، 16). لنگلوئیس (2013) اشاره می‌نمایند از اصطلاح گروه‌های کسب و کاری معانی مختلفی تعبیر می‌شود و گاه با شبکه‌های تجاری اشتباه گرفته می‌شود. وی برای متمایز کردن این تعاریف از یکدیگر با اشاره به تعریف فروئین (2008) می‌نویسد:
هنگامی که مالکیت و کنترل متمرکز است و زیرمجموعه‌های سازمانی استقلال کمی دارند، اصطلاح معمول برای این حالت گروه تجاری است. هنگامی که زیرمجموعه‌ها دارای استقلال بیشتری در زمینه مالکیت، کنترل و عملکرد هستند شبکه‌های تجاری اصطلاح درست‌تری است. به عبارت دیگر، گروه‌های کسب و کاری متمرکز و منسجم هستند در حالی که شبکه‌های بنگاهی غیرمتمرکز و پراکنده هستند (فروئین، 2008؛ به نقل از: لنگلوئیس، 2013، 15).

 

رتبه‌بندی گروه‌های‌ کسب و کاری در جهان
کاپلن و هینکی (2018) در پژوهشی که توسط دانشگاه آکسفورد منتشر شده است به بررسی وضعیت گروه‌های‌ کسب و کاری در غرب و رتبه‌بندی 50 گروه برتر بر اساس درآمد پرداخته‌اند. در میان 50 گروه‌ کسب و کاری بزرگ در کشورهای توسعه یافته ایتالیا 6، کانادا 5، فرانسه 4، سوئد 4، انگلستان 4، پرتغال 4، اسپانیا 3، هلند 3، استرالیا 1، بلژیک 1 و آمریکا 9 شرکت دارد(کاپلن و هینکی، 2018، 33).
 
جدول1: بزرگ‌ترین گروه‌های کسب و کاری در غرب در سال 2014

جایگاه کسب و کارهای بزرگ در اقتصاد کشورها

منبع: کاپلن و هینکی، 2018، 33
 
کاپلن و هینکی(2010) در مقاله دیگری که توسط دانشگاه آکسفورد به چاپ رسیده است به بررسی شرکت‌های برتر کشورهای در حال توسعه بر اساس درآمد پرداخته‌اند. آن‌ها به این نکته اشاره می‌کنند که از میان 78 شرکت برتر، 53 مورد با توجه به دامنه فعالیتشان گروه کسب و کاری محسوب می‌شوند (کاپلن و هینکی، 2010، 31).
کاپلن و هینکی(2010) به این نکته اشاره می¬کنند که از میان 53 گروه کسب و کاری در میان 78 شرکت برتر، تعداد 17 شرکت در چین قرار دارد. البته توجه به این نکته ضروری است که گروه‌های کسب و کاری در چین تنوع دامنه اندکی دارند. اما در میان 36 گروه کسب و کاری باقی‌مانده که در کشورهای مختلفی وجود دارند 23 عدد آن‌ها در حوزه‌های کسب و کاری متفاوتی فعال هستند (کاپلن و هینکی،31).2010، 
درنهایت می‌توان به تقسیم‌بندی دیگری اشاره کرد که به بررسی جایگاه گروه‌های کسب و کاری در میان 50 شرکت برتر لیست فورچون پرداخته است و به قرار زیر است.
 
جدول2: گروه‌های کسب و کاری در میان 50 شرکت برتر جهان بر اساس درآمد در سال 2016

جایگاه کسب و کارهای بزرگ در اقتصاد کشورها

همان‌طور که در جدول فوق قابل مشاهده است برخی از گروه‌های کسب و کاری جهان در میان 50 شرکت برتر جهان از نظر درآمد قرار دارند. در این میان حضور سامسونگ در رتبه سوم جهان مسئله بسیار حائز اهمیت است. 
 
نتیجه‌گیری
در خلال سال‌های اخیر نه تنها از اهمیت گروه‌های کسب و کاری کاسته نشده است بلکه اهمیت و کارکردهای آن موضوع تحقیقات گوناگونی قرار گرفته است.این مسئله تنها مربوط به کشورهای درحال توسعه نیست و از 50 گروه کسب و کاری بزرگ دنیا 9 مورد از آنها در آمریکا وجود دارد. در کره جنوبی نیز فروش 10 چائبول برتر کره در سال 2017 برابر با 67.8 درصد تولید ناخالص ملی کره و ثروت آن‌ها معادل 110 درصد تولید ناخالص ملی کره بوده است. در واقع، چائبول‌ها بودند که اقتصاد کره جنوبی را متحول نمودند از صادرکننده کلاه گیس بافته شده از موی سر به صادرکننده اتومبیل و موبایل و تلویزیون بدل کردند. هرچند در این میان از انواع حمایت¬های پنهان و پیدای دولت نیز بهره‌مند شدند و فساد زیادی نیز ایجاد کردند.
 

این مقاله توسط گروه پژوهشگران TCG جهت انتشار در سایت ناظر اقتصاد تهیه گردیده است. 

۱۷۳۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.