موانع اصلی ساختاری در اقتصاد ایران

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر  ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
  فایلهای مرتبط
موانع اصلی ساختاری در اقتصاد ایران

«چکیده»

ج.ا.ایران با مجموعه‎­ای از موانع ساختاری روبروست که بدون رفع آنها نمی­‎توان به رشد مناسب اقتصادی و تک رقمی ساختن نرخ بیکاری دست یافت. این موانع به شرح زیر است.

1- عدم توازن منابع و مصارف بودجه در ابعاد کمی و کیفی:

در ابعاد کمی بین منابع و هزینههای دولت، توازن و تناسب لازم وجود ندارد. در بودجه سال 1396، هزینه های جاری حدود 94 درصد تمامی منابع که شامل مالیات و در آمدهای نفت (ثروت بین نسلی) میشود را مصرف مینماید. در ابعاد کیفی نیز وضعیت خدمات دهی دولت مناسب نمی باشد.

2- وابستگی بالای بودجه دولت به نفت: نوسان قیمت نفت باعث شده است که همواره دولت‎­ها برای جبران کمبود در آمدها، به سیاستهایی از جمله تغییر قیمت ارز با هدف درآمدزایی اقدام نماید.

3-کاهش مستمر ارزش پول ملی: در پی کاهش درآمدهای نفتی و افزایش قیمت ارز ، کاهش ارزش پول ملی شکل میگیرد. لذا زنجیره وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز و سپس کاهش ارزش پول ملی، بیثباتی اقتصادی را در بر دارد که موجب ایجاد ابهام در روند سرمایه گذاری ها(داخلی و خارجی) می شود. کاهش سرمایه گذاریها نیز به کاهش رشد اقتصادی می انجامد.

4- انتشار اوراق بدهی: استفاده از اوراق بدهی در زمان های کاهش درآمدهای نفتی در سال های اخیررواج پیدا کرده است. و این روش در سالهای اخیر نه تنها برای هزینه ها و طرح های عمرانی، بلکه حتی برای انجام تعهدات جاری نیز اوراق منتشر میشود( خرید گندم، طرح سلامت و...). این نحوه تامین مالی از طریق فروش اوراق، تاثیرات نامطلوبی در اقتصاد کشور دارد.

- فساد: متاسفانه فساد در لایههای مختلف دستگاههای حاکمیتی و اجرایی کشور، رسوخ پیدا کرده است. مطالعات راهبردی دلالت بر رابطه معنی دار بین «شفافیت» و «کاهش فساد» با « افزایش قدرت اقتصادی»  و «بهبود صادرات» درکشورهای جهان دارد.

6- تعارض در سیاست گذاریها: در سیاست گذاریهای کلان کشور، انسجام لازم وجود ندارد و حتی تعارض میان آنها برقرار است. بعنوان نمونه باید گفت، سیاست مالی دولت با سیاست پولی تعارض دارد. بدین معنی که دولت از یک سو در بازار پولی، خواهان کاهش درصد نرخ سود بانکی است، اما از سوی دیگر در بازار مالی اوراق با نرخ بالا منتشر می شود.

ارزیابی:

موانع ششگانه ساختاری مزبور، موجب عدم رشد درونزای اقتصادی با نرخ بالا شده است. این موانع موجب میشود که تحقق اهداف کلان نظام همچون رشد 8 درصدی اقتصادی، تک رقمی ساختن بیکاری بسیار سخت و دشوار گردد.

 

۴۷۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.