اجرای نظام رتبه بندی کارکنان ستاد و سازمان اموال و املاک

معاونت توسعه سرمایه انسانی  ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
اجرای نظام رتبه بندی کارکنان ستاد و سازمان اموال و املاک

 

اعلام زمان و چگونگی برگزاری دوره های آمادگی احراز رتبه رشته های شغلی "حقوقی"، "اموال و دارایی" و "حراست و بازرسی" : 

برنامه زمان بندی و چگونگی برگزاری دوره های آمادگی احراز رتبه رشته های شغلی "حقوقی"، "اموال و دارایی" و "حراست و بازرسی" به شرح زیر؛ به اطلاع داوطلبین محترم رتبه بندی ستاد می رسد؛ 

1. رشته حقوقی

1.1. کلاس های آمادگی این رشته شغلی به مدت 52 ساعت و به شرح عناوین زیر برگزار می گردد: 

:small_blue_diamond:حقوق تجارت: 8 ساعت 
:small_blue_diamond:آیین دادرسی مدنی: 12 ساعت
:small_blue_diamond:قانون مدنی: 12 ساعت
:small_blue_diamond:قانون ثبت: 8 ساعت
:small_blue_diamond:آیین دادرسی کیفری: 12 ساعت

1.2. زمان آغاز و آدرس برگزاری دوره های فوق:

:small_blue_diamond:حقوقی رتبه‌های پایه و مقدماتی: از مورخ 31/06/1398 روزهای یک شنبه از ساعت 15 الی 19 در مکان: سازمان اموال و املاک- سالن اجتماعات- زیر طبقه هم کف.
:small_blue_diamond:حقوقی رتبه‌های میانی و ارشد مشتمل بر 2 گروه: 
      :small_red_triangle:گروه نخست: از مورخ 02/07/1398 روزهای سه شنبه از ساعت 15 الی 19 در مکان: سازمان اموال و املاک- سالن اجتماعات- زیر طبقه همکف.
      :small_red_triangle:گروه دوم: از مورخ 04/07/1398 روزهای پنج شنبه از ساعت 8 الی 12 در مکان: سازمان اموال و املاک- سالن اجتماعات- زیر طبقه همکف.
نکات
:red_circle: اسامی داوطلبین محترم برای شرکت در دوره‌های فوق الذکر متعاقبا اعلام می‌گردد.
:red_circle: برای داوطلبین محترم شاغل در نمایندگی‌ها (به جز تهران و البرز)، زمان و مکان برگزاری دوره‌ها متعاقبا اعلام خواهد شد.
:red_circle: داوطلبین محترم موظف می‌باشند که قانون اجرای اصل 49 و دستورالعمل‌های مربوطه را شخصا مطالعه فرمایند. زیرا برای این عنوان، دوره آموزشی طراحی نگردیده است.

2. رشته اموال و دارایی‌های منقول (کلیه رتبه ها): 

2.1. کلاس های آمادگی این رشته شغلی به مدت 36 ساعت و به شرح عناوین زیر برگزار می‌گردد: 

:small_blue_diamond:حقوق مدنی: 8 ساعت 
:small_blue_diamond:حقوق تجارت: 12 ساعت
:small_blue_diamond:قانون مالیات: 8 ساعت
:small_blue_diamond:قانون تعزیرات و مبارزه با قاچاق کالا: 8 ساعت

2.2. زمان آغاز و آدرس برگزاری دوره‌های فوق:

:small_red_triangle: از مورخ 1398/07/01 روزهای دو‌شنبه از ساعت 15 الی 19 در مکان: سازمان اموال و املاک- سالن اجتماعات- زیر طبقه همکف.

3. رشته اموال و دارایی‌های غیرمنقول (کلیه رتبه ها): 

3.1. کلاس های آمادگی این رشته شغلی به مدت 48 ساعت و به شرح عناوین زیر برگزار می‌گردد: 

:small_blue_diamond:قانون زمین شهری: 8 ساعت 
:small_blue_diamond:قانون تملک آپارتمان‌ها و موجر و مستاجر: 4 ساعت
:small_blue_diamond:قانون تملک اراضی: 4 ساعت
:small_blue_diamond:قانون کاربری اراضی: 4 ساعت
:small_blue_diamond:تکنیک های بازاریابی: 8 ساعت
:small_blue_diamond:قانون اصلاحات اراضی: 4 ساعت
:small_blue_diamond:قانون مراتع و جنگل ها: 4 ساعت
:small_blue_diamond:قانون مالیات: 4 ساعت
:small_blue_diamond:قانون مدنی: 4 ساعت

3.2. زمان آغاز و آدرس برگزاری دوره‌های فوق:

:small_blue_diamond:از مورخ 1398/07/03 روزهای چهار‌شنبه از ساعت 15 الی 19 در مکان: سازمان اموال و املاک- سالن اجتماعات- طبقه همکف.

نکات: 
:red_circle: اسامی داوطلبین محترم برای شرکت در دوره‌های فوق الذکر متعاقبا اعلام می‌گردد.
:red_circle: برای داوطلبین محترم شاغل در نمایندگی‌ها (به جز تهران و البرز)، زمان و مکان برگزاری دوره‌ها متعاقبا اعلام خواهد شد.
:red_circle:  داوطلبین محترم موظف می‌باشند که قانون اجرای اصل 49 و دستورالعمل‌های مربوطه را شخصا مطالعه فرمایند. زیرا برای این عنوان، دوره آموزشی طراحی نگردیده است.

4. رشته حراست و بازرسی: 

4.1. کلاس‌های آمادگی این رشته شغلی به مدت 24 ساعت و به شرح عناوین زیر برگزار می‌گردد: 

:small_blue_diamond:قانون مجازات اسلامی: 7 ساعت 
:small_blue_diamond:قانون دادرسی کیفری: 7 ساعت
:small_blue_diamond:قانون تجارت: 8 ساعت
:small_blue_diamond:آزمون: 2 ساعت

4.2. زمان آغاز و آدرس برگزاری دوره‌های فوق:

:small_blue_diamond:از مورخ 1398/07/13 الی 1398/07/15 روزهای ‌شنبه الی دوشنبه از ساعت 8 الی 17 در مکان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره). 

 

 :large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond:

 برنامه زمان بندی آزمون مصاحبه برای 14 نفر نخست- رشته حقوقی

 

برنامه مصاحبه گروه نخست

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ

ساعت آزمون

تیم مصاحبه کننده

1

منوچهر احمدی

سه شنبه 15/05/1398

9 الی 9:30

1.دکتر علاءالدینی

2.آقای زرگر

3. آقای شفاهی

2

فرهاد داوری نژاد

9:30 الی 10

3

رحیم حسن پور هتکه لویی

10 الی 10:30

4

علی فرماس پی

10:30 الی 11

5

میرمحمد میرخلیل زاده

11 الی 11:30

6

سعید آزاد

11:30 الی 12

 

 

برنامه مصاحبه گروه دوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ

ساعت آزمون

تیم مصاحبه کننده

1

حسین اکبری مستان آباد

سه شنبه 15/05/1398

13الی 13:30

1.دکتر حشمت اله مظاهری

2.آقای زرگر

3. آقای شفاهی

2

مهدی آقایی

13:30 الی 14

3

احمد سلطان زاده

14 الی 14:30

4

محسن نجف آبادی

14:30 الی 15

5

علی اصغر غفوری

15 الی 15:30

6

محمد خلیلی بهفر

15:30 الی16

7

ابراهیم زارعی

16 الی 16:30

8

علیرضا عاصمی قادی

16:30 الی 17

 

 آدرس مکان مصاحبه: بلوار آفریقا، خیابان گلفام، پلاک 56، طبقه دوم، واحد 3

نظر به فشردگی و توالی زمان مصاحبه ها و به منظور ارتقای نظم حاکم بر جلسات، خواهشمند است مصاحبه شوندگان محترم حداقل یک ربع زودتر از زمان مندرج در جداول فوق در مکان مصاحبه حضور داشته باشند.

 

 

:large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond:

 

 اعلام زمان و چگونگی دریافت کارنامه آزمون برای تمامی رشته های شغلی: 

به اطلاع داوطلبین محترم شرکت در آزمون رتبه بندی ستاد (تمامی رشته های شغلی 8 گانه) می رساند؛ کارنامه آزمون به تفکیک هر فرد از روز دوشنبه مورخ 31/04/1398 از ساعت 16 و به مدت یک هفته در دسترس می‌باشد. 
داوطلبین محترم می توانند از طریق لینک زیر و با درج کد ملی، نسبت به دریافت کارنامه فردی اقدام نمایند. 

 

دریافت کارنامه

 

:large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond:

 

پروژه ”اجرای نظام رتبه بندی کارکنان ستاد، سازمان اموال و املاک"، توسط گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر (TCG) آغاز گردید:

ضرورت انجام پروژه

ایجاد و استقرار نظام کارراهه شغلی با هدف تدوین نقشه راه توسعه و پیشرفت هر یک از کارکنان، یکی از فرآیندهای استراتژیک در حوزه سرمایه های انسانی است که می تواند نتایج اثربخش زیر را در پی داشته باشد.

:small_orange_diamond:شناسایی دقیق کارکنان

:small_orange_diamond:تعیین حدود قابلیت های

:small_orange_diamond:نگهداشت کارکنان 

:small_orange_diamond:انتخاب صحیح کارکنان توانمند برای پذیرش مسئولیت های سازمانی

:small_orange_diamond:ترسیم مسیر مدون پیشرفت شغلی با اهداف از پیش تعریف شده.

:small_orange_diamond:هدفمندی کارکنان در مسیر توسعه و تعالی متناسب با نیازهای سازمان

:small_orange_diamond:تقویت انگیزه شغلی

اجرای نظام رتبه بندی کارکنان ستاد و سازمان اموال و املاک

اهداف اصلی از اجرای پروژه: اهداف اصلی این پروژه عبارتند از:

:small_orange_diamond:تدوین نوع و سطح عوامل اثر بخش در کار راهه شغلی و ارتقا کارکنان 

:small_orange_diamond:تدوین حدود و میزان قابلیت ها برای هر یک از رده های شغلی، به تفکیک هر شغل

:small_orange_diamond:طراحی و توسعه نظام کار راهه شغلی و ارتقا کارکنان

:small_orange_diamond:ارتقای احساس برقراری فضای شایسته سالاری، شایسته محوری و شایسته گزینی در سازمان

روش اجرای پروژه:

بر اساس آیین نامه رتبه بندی کارکنان، روش اجرای پروژه مبتنی بر سنجش قابلیت (دانش، مهارت و نگرش) کارکنان می باشد.

ابزار سنجش:

ابزار سنجش قابلیت کارکنان، در این پروژه شامل 3 بخش کلی زیر می باشد

1. آزمون کتبی: آزمون تخصصی برای سنجش سطح دانش شاغلین.

2. آزمون مصاحبه: بر اساس مدل مصاحبه ساختار یافته مهارت محور و به منظور سنجش سطح مهارت و همچنین دانش شاغلین. 

3. ویژگی ها و خصوصیات فردی کارکنان نظیر: تجربه توقف، میزان تحصیلات، تناسب رشته تحصیلی با رشته شغلی و .......

 

 

 
 
۶۷۴۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.