اجرای نظام رتبه بندی کارکنان ستاد و سازمان اموال و املاک

معاونت توسعه سرمایه انسانی  ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
اجرای نظام رتبه بندی کارکنان ستاد و سازمان اموال و املاک

 

 برنامه زمان بندی آزمون مصاحبه برای 14 نفر نخست- رشته حقوقی

 

برنامه مصاحبه گروه نخست

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ

ساعت آزمون

تیم مصاحبه کننده

1

منوچهر احمدی

سه شنبه 15/05/1398

9 الی 9:30

1.دکتر علاءالدینی

2.آقای زرگر

3. آقای شفاهی

2

فرهاد داوری نژاد

9:30 الی 10

3

رحیم حسن پور هتکه لویی

10 الی 10:30

4

علی فرماس پی

10:30 الی 11

5

میرمحمد میرخلیل زاده

11 الی 11:30

6

سعید آزاد

11:30 الی 12

 

 

برنامه مصاحبه گروه دوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ

ساعت آزمون

تیم مصاحبه کننده

1

حسین اکبری مستان آباد

سه شنبه 15/05/1398

13الی 13:30

1.دکتر حشمت اله مظاهری

2.آقای زرگر

3. آقای شفاهی

2

مهدی آقایی

13:30 الی 14

3

احمد سلطان زاده

14 الی 14:30

4

محسن نجف آبادی

14:30 الی 15

5

علی اصغر غفوری

15 الی 15:30

6

محمد خلیلی بهفر

15:30 الی16

7

ابراهیم زارعی

16 الی 16:30

8

علیرضا عاصمی قادی

16:30 الی 17

 

 آدرس مکان مصاحبه: بلوار آفریقا، خیابان گلفام، پلاک 56، طبقه دوم، واحد 3

نظر به فشردگی و توالی زمان مصاحبه ها و به منظور ارتقای نظم حاکم بر جلسات، خواهشمند است مصاحبه شوندگان محترم حداقل یک ربع زودتر از زمان مندرج در جداول فوق در مکان مصاحبه حضور داشته باشند.

 

 

:large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond:

 

 اعلام زمان و چگونگی دریافت کارنامه آزمون برای تمامی رشته های شغلی: 

به اطلاع داوطلبین محترم شرکت در آزمون رتبه بندی ستاد (تمامی رشته های شغلی 8 گانه) می رساند؛ کارنامه آزمون به تفکیک هر فرد از روز دوشنبه مورخ 31/04/1398 از ساعت 16 و به مدت یک هفته در دسترس می‌باشد. 
داوطلبین محترم می توانند از طریق لینک زیر و با درج کد ملی، نسبت به دریافت کارنامه فردی اقدام نمایند. 

 

دریافت کارنامه

 

:large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond::large_blue_diamond:

 

پروژه ”اجرای نظام رتبه بندی کارکنان ستاد، سازمان اموال و املاک"، توسط گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر (TCG) آغاز گردید:

ضرورت انجام پروژه

ایجاد و استقرار نظام کارراهه شغلی با هدف تدوین نقشه راه توسعه و پیشرفت هر یک از کارکنان، یکی از فرآیندهای استراتژیک در حوزه سرمایه های انسانی است که می تواند نتایج اثربخش زیر را در پی داشته باشد.

:small_orange_diamond:شناسایی دقیق کارکنان

:small_orange_diamond:تعیین حدود قابلیت های

:small_orange_diamond:نگهداشت کارکنان 

:small_orange_diamond:انتخاب صحیح کارکنان توانمند برای پذیرش مسئولیت های سازمانی

:small_orange_diamond:ترسیم مسیر مدون پیشرفت شغلی با اهداف از پیش تعریف شده.

:small_orange_diamond:هدفمندی کارکنان در مسیر توسعه و تعالی متناسب با نیازهای سازمان

:small_orange_diamond:تقویت انگیزه شغلی

اجرای نظام رتبه بندی کارکنان ستاد و سازمان اموال و املاک

اهداف اصلی از اجرای پروژه: اهداف اصلی این پروژه عبارتند از:

:small_orange_diamond:تدوین نوع و سطح عوامل اثر بخش در کار راهه شغلی و ارتقا کارکنان 

:small_orange_diamond:تدوین حدود و میزان قابلیت ها برای هر یک از رده های شغلی، به تفکیک هر شغل

:small_orange_diamond:طراحی و توسعه نظام کار راهه شغلی و ارتقا کارکنان

:small_orange_diamond:ارتقای احساس برقراری فضای شایسته سالاری، شایسته محوری و شایسته گزینی در سازمان

روش اجرای پروژه:

بر اساس آیین نامه رتبه بندی کارکنان، روش اجرای پروژه مبتنی بر سنجش قابلیت (دانش، مهارت و نگرش) کارکنان می باشد.

ابزار سنجش:

ابزار سنجش قابلیت کارکنان، در این پروژه شامل 3 بخش کلی زیر می باشد

1. آزمون کتبی: آزمون تخصصی برای سنجش سطح دانش شاغلین.

2. آزمون مصاحبه: بر اساس مدل مصاحبه ساختار یافته مهارت محور و به منظور سنجش سطح مهارت و همچنین دانش شاغلین. 

3. ویژگی ها و خصوصیات فردی کارکنان نظیر: تجربه توقف، میزان تحصیلات، تناسب رشته تحصیلی با رشته شغلی و .......

 

 

 
 
۳۳۸۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.