عاملیت چهارم پروژه های اجرایی

مشاوره مدیریت  ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
عاملیت چهارم پروژه های اجرایی
 
انجام اقدامات مربوط به عاملیت چهارم پروژه های اجرایی

تعریف و نقش عامل چهارم در مدیریت پروژه‌ها
در کشور ما اکثر پروژه‌ها با نظام 3 عاملی (کارفرما، مشاور و پیمانکار) اجرا می‌شود. در این نظام، وظیفه هماهنگی و مدیریت امور با کارفرما می‌باشد. این وظیفه با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و وظایف کارفرما به خوبی صورت نمی‌گیرد. به همین علت، بیش‌تر پروژه‌ها با تأخیر در زمان و افزایش هزینه‌ها مواجه است. جهت تعدیل این مشکل نظام 4 عاملی که مدیریت پروژه به عنوان عامل چهارم به 3 عامل دیگر افزوده شده در سال 1378 از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد شد. در این نظام وظایف کارفرما در قالب قراردادی به یک شرکت تخصصی مدیریتی محول می‌شود.
عامل چهارم، عاملی «‌سازمان افزار» است که 3 عامل دیگر را با هم هماهنگ می‌کند.
به منظور حفظ یکپارچگی پروژه و اطمینان از روند صحیح امور و هدایت و نظارت کلی پروژه و نیز معماری کلی پروژه، مشاور عامل چهارم به تشخیص کارفرما انتخاب می‌گردد. عامل چهارم در طول همکاری و اجرای پروژه، همراه و همگام با کارفرما عهده‌دار طراحی، اجرا و نظارت پروژه خواهد بود. وظیفه عامل چهارم، ارایه خدمات مشاوره در حوزه‌های مورد توافق کارفرما و نیز نظارت بر امور اجرایی و تأیید خروجی‌‌های کارگروه‌های تخصصی قبل از ارایه به کارفرمای طرح است. هم‌چنین عامل چهارم عهده‌دار تأیید روش‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی و اجرایی است تا یکپارچگی پروژه همواره حفظ گردد. تهیه و تدوین تقاضا برای پروژه‌های مختلف نیز بر‌عهده عامل چهارم می‌باشد.عاملیت چهارم پروژه های اجرایی

 

مراحل انجام کار
1-فرآیند برگزاری مناقصه و انتخاب مشاور تهیه، تنظیم و انعقاد قرارداد با مشاور مادر طرح به شرح ذیل : 
1-1- تائید دستورالعمل فراخوان و تدارک مقدمات مناقصه 
1-2- برگزاری جلسات داوری و ارزیابی اولیه پیشنهادات ارائه شده
1-3- برگزاری جلسات داوری با مشاوران و ارزیابی نهایی پیشنهادات ارائه شده
1-4- تبیین انتظارات اصلی برای مشاوران در رابطه با ابعاد پروژه و نحوه حضور مشاور خارجی
1-5- انتخاب نهایی مشاور 
عاملیت چهارم پروژه های اجرایی
2- پیگیری، نظارت، بررسی و تائید مطالعات انجام شده از سوی مشاور مادر در تمامی مراحل انجام مطالعات
2-1-  برنامه ریزی
2-2- ارجاع کار 
2-3- مدیریت امورقراردادی 
2-4- مستندسازی
2-5- اطلاع رسانی
2-6- رسیدگی کارشناسی و اظهار نظر درمورد وظایف غیرقابل واگذاری 
2-7- مدیریت بر مطالعات
2-8- مدیریت کیفیت
2-9- مدیریت زمان 
2-10- مدیریت هزینه 
2-11- مدیریت بر تحویل 

پروسه تا فاز نظارت

۱۵۷۰

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.