پیشرو، نوآور و معتمد در ارائه خدمات ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی، مشاوره مدیریت و پژوهش‌های راهبردی در سطح ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، واحدهای تابعه و حاکمیت

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر به عنوان یکی از هلدینگ های تخصصی گروه توسعه اقتصادی تدبیر، بازوی مطالعه، پژوهش، آموزش و توسعه سرمایه انسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابعه به شمار می رود. شرکت در 21 اردیبهشت 1390 تحت شماره 402319 و شناسنامه ملی 10320540756 در اداره امور ثبت شرکتها به ثبت رسید. طراحی، برنامه ریزی، ایجاد و عملیاتی کردن راهبردهای مدیریتی و ارائه خدمات مشاوره مرتبط به سازمان‏ها، نهادها، شرکت‏ها و مؤسسات و همچنین مشارکت با آنها در طرح‏ ها و فعالیت‏ های مرتبط، از دیگر مأموریت های گروه مشاوران تدبیر است.

انجام مطالعات، پژوهش ‏های راهبردی و آینده پژوهشی در حوزه ‏های مختلف اقتصاد بین الملل، مالی و سرمایه گذاری، اقتصاد دریا، خط مشی گذاری عمومی و ...

ارائه طرح ‏های راهبردی به منظور توانمندسازی و ارتقای بهره ‏وری سازمانی

مطالعه، انتخاب و ایجاد راهبردهایی در قالب سبدهای رقابتی متشکل از فعالیت‏ های اقتصادی و عملیاتی کردن آن ها از طریق ادغام، مجزا سازی و خروج

طراحی ساختار و سیستم ‏ها، تهیه طرح‏ های تجاری، روش ‏های تأمین مالی، تهیه گزارش های امکان سنجی و مطالعات بازار

برگزاری سمینارهای جامع مدیریت کاربردی به منظور ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت مدیران در راستای پرورش مدیران حرفه ای و در تراز جهانی

برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه ‏های تخصصی مربوط به موضوع فعالیت همراه با ارائه آخرین پژوهش ‏های عملی و کاربردی روزآمد در داخل و خارج از کشور

مأموریت‌ها

برخی از پروژه های قابل اجرا توسط گروه مشاوران تدبیر عبارتند از:


1. انجام مطالعات و پژوهش ‏های راهبردی و آینده پژوهی در حوزه‏ های مختلف اقتصاد بین الملل، مالی و سرمایه گذاری، اقتصاد دریا، خط مشی گذاری عمومی، حکمرانی فضای مجازی، اقتصاد آب، اقتصاد غذا، اقتصاد انرژی، اقتصاد دارو، توسعه منطقه ای و روستایی، علم و فناوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیاست های کلان اقتصادی، عمران و ساختمان و ...

2. ارائه طرح ‏های راهبردی به منظور توانمندسازی سرمایه انسانی و ارتقای بهره ‏وری سازمانی

3. اجرای پروژه های مشاوره مدیریت در حوزه های مدیریت دانش، بازرگانی بین الملل و صادرات، سرمایه گذاری، هوشمندسازی و توسعه کسب و کار، عارضه یابی سازمانی، برنامه ‏ریز‏ی استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی و فروش، تعالی سازمانی، پیاده سازی استاندارد و اخذ گواهینامه و ...

4. اجرای پروژه های ارزیابی تخصصی صلاحیت حرفه ای سرمایه انسانی مبتنی بر مدل های شایستگی اختصاصی سازمان و جایگاه شغلی

5. توسعه و توانمندسازی استعدادهای مدیریتی از طریق مدرسه حکمرانی

6. مطالعه، انتخاب و ایجاد راهبردهایی در قالب سبدهای رقابتی متشکل از فعالیت‏های اقتصادی و عملیاتی کردن آنها از طریق ادغام، مجزا سازی و خروج

7. ارائه خدمات در زمینه طراحی ساختار، سیستم‏ها، تهیه طرح‏های تجاری، روش‏های تأمین مالی، گزارشات امکان سنجی و مطالعات بازار

8. برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی کاربردی به منظور ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت مدیران و سرمایه انسانی در راستای تربیت و پرورش مدیران تراز جهانی و حرفه‎‏ای

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر، هم اکنون دارای سه مرکز تخصصی فعال است که عبارتند از:

  • مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی
  • مرکز مطالعات راهبردی
  • مرکز مشاوره مدیریت
large desktopdesktoptabletphone