پروژه های انجام شده

اهم پروژه های سال 1393

 • پروژه«آسیب‏شناسی برنامه پنچ ساله اول ستاد»
 • پروژه«تدوین مدل بهینه مدیریت جامع استراتژیک برای برنامه پنچ ساله دوم ستاد»
 • پروژه مطالعاتی «بررسی صنایع پیشرو در جهان» (آمریکا، اروپا، آسیا و پاسفیک) (1)
 • پروژه مطالعاتی «بررسی صنایع پیشرو در ایران»(2)
 • پروژه مطالعاتی «بررسی صنایع پیشرو برای گروه توسعه اقتصادی تدبیر»(3)
 • پروژه مطالعاتی «بررسی انتخاب صنایع پیشرو از منظر شاخص های چندگانه تلفیقی رستو»
 • پروژه مطالعاتی «بررسی خدمات پیشرو در جهان و ایران»(1)
 • پروژه مطالعاتی «بررسی خدمات پیشرو برای گروه توسعه اقتصادی تدبیر»
 • بررسی تطبیقی مالکیت و موارد مصرف اموال موضوع اصل 49 و 45 قانون اساسی (در آمریکا، فرانسه، انگلیس)

اهم پروژه های سال 1394

 • بررسی تطبیقی مالکیت و موارد مصرف اموال موضوع اصل 49 و 45 قانون اساسی (عربستان، ترکیه، مصر)
 • مدل‌های تاسیس و توسعه شرکت‌های دانش بنیان
 • بررسی صنایع دارای اولویت و جهت‌گیری‌های استراتژیک صنایع در افق 5 سال آینده در ایران با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان
 • پروژه مطالعاتی «ارزیابی شاخص های رقابت پذیری صنایع در شرایط پساتحریم»
 • انطباق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با اهداف و برنامه های گروه توسعه اقتصادی تدبیر
 • «طرح مطالعاتی آبادانی و پیشرفت شهرستان قلعه گنج با رویکرد معیشت پایدار»

اهم پروژه های سال 1395

 • سنجش و ارتقای بهره وری در دو هلدینگ منتخب (انرژی و دارویی) برای کاهش هزینه ها
 • پایش شاخص های رقابت پذیری در هلدینگ های تخصصی
 • آسیب شناسی و مطالعه بازار صنعت گلخانه
 • پایش شاخص های جذابیت و تناسب کسب و کار ها
 • مدل و نقشه راه برندسازی شرکتی برای گروه و هلدینگ های تخصصی
 • عامل چهارم پروژه تدوین نقشه راه توسعه تکنولوژی و استانداردهای لازم برای اجرای طرح ملی  ITS
 • تحلیل و پیش بینی شاخص های اقتصادی اثر گذار بر طرح های توجیهی(پیش بینی نرخ تورم و نرخ ارز)
 • گزارش راهبردی صنایع (10صنعت)
 • صنایع پیشرو همراه با شناسایی مزایای رقابتی در صنایع منتخب در افق 2020 (فاز3)
 • خدمات پیشرو همراه با شناسایی مزایای رقابتی در خدمات منتخب در افق 2020 (فاز4)
 • بررسی ابعاد مختلف بحران آب در کشور و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری مناسب
 • بررسی توجیه پذیری صادرات برق، چالش‌ها و محدودیت‌ها

اهم پروژه های سال 1396

 • رصد و پایش برنامه پنج ساله دوم گروه
 • ارزیابی عملکرد سال اول (1395) برنامه دوم گروه با تمرکز بر چالش وضعیت سرمایه گذاری گروه
 • تدوین شاخص های سنجش عملکرد اقتصاد مقاومتی هلدینگ ها و شرکت های تابعه و ارزیابی آنها
 • بررسی وضعیت عملکردی شرکت شهاب خودرو و پیشنهادهای راهبردی و عملیاتی
 • بررسی و ارزیابی پروژه های اشتغالزایی با سرانه سرمایه گذاری زیر صد میلیون تومان مجموعه ستاد (گروه/ بنیاد برکت/ موسسه دانش
 • بنیان/ داده پردازی پارسیان)
 • بررسی و ارزیابی پروژه های اشتغالزایی در صنعت ICT با سرانه سرمایه گذاری زیر صد میلیون تومان مجموعه ستاد (گسترش الکترونیک مبین/ اعتماد مبین/ مخابرات/ همراه اول/ موسسه دانش بنیان/ داده پردازی پارسیان)
 • شناسایی ظرفیت‌های حمایت از صادرات کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی برای ارتقاء وضعیت وضعیت صادراتی مجموعه ستاد
 • مطالعه تطبیقی مکانیسم های موفق اشتغالزایی در کشورهای منتخب و ارائه راهکار برای ایران (10 کشور منتخب)
 • روندهای مهم اشتغال در ایران و جهان
 • راهکارهای احیای اقتصاد دریا در ایران و مطالعه تطبیقی با جهان
 • بررسی امکان اشتغالزایی و بهبود سلامت با تاکید بر گیاهان دارویی
 • بررسی امکان اشتغال زایی در بخش صنعت و معدن با تاکید بر پتانسیل استان های مختلف
 • نقش هلدینگ ها در توسعه اقتصادی کشورها؛ مطالعه موردی هلدینگ سامسونگ
 • ارزیابی میزان موفقیت و یا شکست تامین مالی خرد در توسعه کشورها
 • توریسم سلامت و دلالت های آن برای سرمایه گذاری در ایران
 • مطالعه تطبیقی اثر تامین مالی بین المللی بر توسعه کشورها و دلالت های آن برای ایران
 • ساز و کارهای نوین مدیریت هلدینگ ها
 • راهکارهای ارتقای بهره وری؛ یک رویکرد بین رشته ای
 • بررسی نقش صنایع خلاق در اقتصاد
 • جایگاه تکنولوژی های نوین مالی در آینده بازارهای مالی جهان و ایران
 • رویکردهای نوین به ارزیابی پروژه ها
 • ارزیابی اینده VC و CVC ها در سرمایه گذاری
 • پروژه نظارت بر صندوق های توان افزایی جوامع محلی شهرستان قلعه گنج (100 صندوق)
 • مستندسازی پروژه افزایش بهره وری در سازمان ها بر اساس مدل Top Mckinsey
 • مطالعات طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان قلعه گنج بر اساس رویکرد معیشت پایدار
 • پروژه مطالعات بازار و تهیه طرح اولیه احداث واحد پرورش شتر در استان سیستان و بلوچستان
 • شاخص بندی و ارزیابی شرکت های تحت پوشش بنیاد برکت (طرح آسمان)
 • پروژه تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و پتروشیمی