» حوزه های تخصصی و خدمات قابل ارائه » سرمایه های انسانی » پروژه های پژوهشی سرمایه های انسانی » پروژه‎های دردست اقدام » تدوین ساختار سازمانی کلان، تفصیلی و شرح مشاغل ستاد شرکت خدمات مدیریت بصیر و شرکت های تابعه

تدوین ساختار سازمانی کلان، تفصیلی و شرح مشاغل ستاد شرکت خدمات مدیریت بصیر و شرکت های تابعه

 

1. هدف:

ساختار سازمانی محوری است که بنای تعامل نیروهای انسانی با یکدیگر و اساس روابط کار را تعیین می‌کند. سطح تعارض، چالش‌ها، پیچیدگی‌ها، رسمیت و میزان روابط غیررسمی و روحیه کارهای تیمی از طریق ساختار تعیین می‌گردد. این‌که چه نیروهایی با چه ویژگی‌ها و مهارت‌ها در چه جایی مورداستفاده قرار بگیرند پاسخی است که طراحی یک ساختار مناسب به مدیر می‌دهد. ازاین‌رو داشتن یک ساختار متناسب، چابک و معطوف به اهداف سازمانی می‌تواند کمک بسیاری به پیشبرد بهتر کارها و راهبری سازمان به‌منظور تحقق اهداف استراتژیک آن داشته باشد.
از سوی دیگر فرایندها به مثابه نقطه وصل زنجیره ارزش سازمان، ارزش های مجزایی که در هر یک از واحدها انجام می پذیرد را به یکدیگر متصل می کند و زنجیره ارزش سازمان را شکل می دهد. در حقیقت فرایندها شبکه عصبی جهت هماهنگی بین واحدها و شرکت های مختلف را بر عهده دارد و وحدت رویه در مدیریت سازمان های مرتبط و واحدهای مجزا فراهم می کند. وظیفه مهم دیگری که بر اهمیت فرایندها می افزاید نقش فرایندها در تامین منابع مالی و ملزومات مورد نیاز از ستاد به صف است. فرایندها وظیفه توزیع منابع را بر اساس اولویت های مدیریت کسب و کار بر عهده دارند.
با توجه به مطالب فوق؛ هدف از انجام این پروژه، طراحی ساختار سازمانی متناسب با نوع فعالیت های گروه خدمات مدیریت بصیر و شرکت های تابعه به شرح موارد زیر است که با حفظ الزامات طراحی و رعایت اصل یکپارچگی، بتواند ابزار کاربردی مناسبی برای دست یابی به اهداف و برنامه های استراتژیک شرکت هدف باشد.

          1. طراحی، تدوین و یکپارچه سازی ساختار سازمانی کلان گروه خدمات مدیریت بصیر و شرکت های تابعه مبتنی بر به گزینی شرکت ها               موفق و نیازمندی های اختصاصی کسب و کار

          2. طراحی، تدوین و یکپارچه سازی ساختار سازمانی تفصیلی، شرح خدمات و شرایط احراز گروه خدمات مدیریت بصیر و شرکت های                 تابعه مبتنی بر به گزینی شرکت ها موفق و نیازمندی های اختصاصی کسب و کار

3. طراحی و تدوین آیین نامه های مرتبط در حوزه سرمایه های انسانی. شامل: آیین نامه رتبه سمت، آیین نامه رتبه شغل، آیین نامه رتبه شخص و نظام حقوق و دستمزد

2. ضرورت انجام پروژه

پروژه مذکور، به منظور ایجاد زمینه فعالیت و عملکرد رقابتی و به صرفه و بهینه سازی در سه بعد ساختار، فرایند و منابع انسانی تعریف و پیاده سازی گردید. اصلاح و بهینه سازی این سه بعد به گروه خدمات مدیریت بصیر کمک می کند تا هماهنگی  و وحدت رویه در ساختار و چگونگی عملکرد خود و شرکت های تابعه را افزایش دهد. این مهم باعث افزایش چابکی و رقابت پذیری در شرکت هدف می گردد و امکان جهت دهی به گروه خدمات مدیریت بصیر را در کمترین زمان ممکن می سازد. همچنین این یکپارچه سازی می تواند مقدمه ای برای پیاده سازی سیستم کنترل دقیق با توجه به عملکرد شرکت های تابعه گردد.

3. روش شناسی (Methodology)  پروژه:

 

3.1.روش انجام پروژه در فاز شناخت سازمان:

در این مرحله از پروژه؛ 3 روش عملیاتی به شرح زیر در دستور کار تیم پژوهشی قرار گرفت:

 

:small_orange_diamond:مطالعه اسناد بالادستی گروه خدمات مدیریت بصیر و شرکت های تابعه: تمامی اسناد بالادستی شرکت شامل: اساسنامه گروه خدمات مدیریت بصیر و 4 شرکت تابعه و تغییرات آن ها، ابلاغیه شروع به کار شرکت مادر تخصصی، آیین نامه برنامه پنج سال دوم گروه خدمات مدیریت بصیر، آیین نامه کمیته منتخب ستاد برنامه، آیین نامه استخدامی و خدمات پرسنلی، آیین نامه تنخواه گردان، آیین نامه معاملات و همچنین برنامه پنج ساله بصیر مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفت.

:small_orange_diamond:انجام مطالعات تطبیقی (به گزینی): به منظور استفاده بهینه از تجربیات شرکت های پیشرو داخلی و بین المللی در حوزه مشاوره مدیریت، بالغ بر 7 شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.

:small_orange_diamond:استفاده از ابزار مصاحبه عمق و ساختار یافته: با هدف شناخت و استخراج الزامات طراحی ساختار و همچنین متناسب سازی هر چه عمق تر ساختار طراحی شده با نیازها و اهداف استراتژیک گروه خدمات مدیریت بصیر و شرکت های تابعه، با 11 نفر از مدیران مجموعه مصاحبه عمیق ساختار یافته انجام پذیرفت.

3.2. روش انجام پروژه در فاز طراحی ساختار:

در طراحی ساختار سازمانی گروه خدمات مدیریت بصیر و شرکت های تابعه، بر اساس نگرش مبتنی بر فرآیندها، از مدل 4 سطحی اشریج استفاده گردید.

3.3. روش انجام پروژه در فاز تدوین آیین نامه ها:

در تدوین آیین نامه های 4 گانه، مدل های زیر مطالعه و در نهایت از تلفیق و ترکیب آن ها، مدل بهینه گروه خدمات مدیریت بصیر و شرکت های تابعه استخراج و نهایی سازی گردید.

:small_orange_diamond:مدل هی (HAY)

:small_orange_diamond:مدل ان. جی. سی (NJC)

:small_orange_diamond:مدل سی. ای. دی. مرسر (CED MERCER)

:small_orange_diamond:مدل ا. پی. ام. (OPM)

:small_orange_diamond:مدل جی. 20  (Five Level Job Evaluation System (G20/ JES)

3.    دستاوردهای پروژه:

:small_orange_diamond:تدوین ساختار سازمانی کلان گروه خدمات مدیریت بصیر و شرکت های تابعه

:small_orange_diamond:تدوین ساختار تفصیلی گروه خدمات مدیریت بصیر و شرکت های تابعه

:small_orange_diamond:تدوین شرح مشاغل و شرایط احراز تمامی شغل ها و پست ها در گروه خدمات مدیریت بصیر و شرکت های تابعه

:small_orange_diamond:تدوین 4 آیین نامه مرتبط با سرمایه های انسانی به شرح زیر

o       آیین نامه رتبه سمت

o       آیین نامه رتبه شغل

o       آیین نامه رتبه فرد

o       آیین نامه حقوق و دستمزد

 

4.     ساختار تشکیلاتی پروژه:

متناسب با استاندارهای تعریف شده مدیریت پروژه های پژوهشی TCG، در نخستین اقدام عملی برای اجرای پروژه، ساختار تشکیلاتی پروژه به شرح زیر تشکیل شد:

01

 تشکیل دبیرخانه پروژه:

به منظور ایجاد ساختار یکپارچه در فعالیت ها و اقدامات مربوط به پروژه، فراهم سازی بستر مناسب برای گردآوری مستندات و انتقال دانش در میان افراد درگیر در پروژه، تسهیل در فرآیندها و هماهنگی میان اعضای کمیته ها، دبیرخانه پروژه در TCG تشکیل گردید.

دبیرخانه پروژه نسبت به تشکیل .... جلسه کمیته راهبردی، ... جلسه کمیته راهبری و همچنین سایر اقدامات مربوطه، از قبیل برقراری    زمینه مناسب ارتباط میان اعضا و انتقال دانش و سایر هماهنگی های لازم (در مجموع 155 نفر/ ساعت کار کارشناسی) اقدام نمود.

 

تشکیل کمیته راهبردی پروژه:

 

کمیته راهبردی پروژه با هدف تعیین سیاست های کلان و خط مشی های کلی انجام پروژه، نظارت بر انجام صحیح مراحل انجام پروژه و   ارایه راهکارهای کلان مدیریتی، مرکب از افراد زیر تشکیل گردید:

:small_blue_diamond:جناب آقای دکتر فرزین

:small_blue_diamond:جناب آقای دکتر قریب / دکتر سلامی

:small_blue_diamond:جناب آقای دکتر حسان

:small_blue_diamond:جناب آقای دکتر هاشمی

:small_blue_diamond:جناب آقای حاج آقاجانی

:small_blue_diamond:جناب آقای پولادی / بدیعی

 

این کمیته؛ با برگزاری 14 جلسه (در مجموع 320 نفر/ ساعت کار کارشناسی) بر فرآیند اجرای پروژه نظارت کامل داشته است.

 

تشکیل کمیته راهبری پروژه:

کمیته راهبری پروژه با هدف نظارت دقیق بر اجرای فرآیندها و همچنین زیر فرآیندهای پروژه مرکب از افراد زیر تشکیل گردید:

:small_blue_diamond:جناب آقای دکتر حسان

:small_blue_diamond:جناب آقای دکتر هاشمی

:small_blue_diamond:جناب آقای حاج آقاجانی

:small_blue_diamond:جناب آقای پولادی / بدیعی

این کمیته؛ با برگزاری 20 جلسه (در مجموع 460 نفر/ ساعت کار کارشناسی) بر فرآیند اجرای فرآیندها و همچنین زیر فرآیندهای پروژه نظارت کامل داشته است.

 

6. شرح اقدامات:

 

6.1.  انجام فاز شناخت شرکت هدف:

 

در فاز شناخت شرکت هدف؛ در بازه زمانی بالغ بر 200 نفر/ ساعت کارکارشناسی، علاوه بر مطالعه تمامی اسناد بالادستی شرکت شامل: اساسنامه گروه خدمات مدیریت بصیر و 4 شرکت تابعه و تغییرات آن ها، ابلاغیه شروع به کار شرکت مادر تخصصی، آیین نامه برنامه پنج سال دوم گروه خدمات مدیریت بصیر، آیین نامه کمیته منتخب ستاد برنامه، آیین نامه استخدامی و خدمات پرسنلی، آیین نامه تنخواه گردان، آیین نامه معاملات و همچنین برنامه پنج ساله بصیر، با مدیران شاغل در ستاد گروه خدمات مدیریت بصیر مصاحبه عمق ساختار یافته صورت پذیرفت.

 

6.2. تدوین ساختار سازمانی یکپارچه کلان ستاد و شرکت های تابعه:
در این مرحله؛ ساختار سازمانی کلان ستاد و شرکت های تابعه با رعایت الزامات ساختار و حفظ اصل یکپارچگی طراحی گردید. ساختار سازمانی کلان ستاد بصیر در جلسه کمسیون اداری- تشکیلاتی ستاد مورخ 21/06/1396 به تصویب رسید.
6.3. تدوین ساختار سازمانی یکپارچه تفصیلی ستاد و شرکت های تابعه به همراه شرح مشاغل و شرایط احراز:
در این مرحله از انجام پروژه؛ متناسب با ساختار کلان تصویب شده، ساختار تفصیلی ستاد و شرکت های تابعه (با رعایت الزامات طراحی و اصل یکپارچگی) طراحی و برای تمامی شغل ها و پست ها، به تفکیک، جدول شرح مشاعل و وظایف و شزایط احراز شغل/ پست تدوین گردید.

6.4. تدوین آیین نامه های 4 گانه مرتبط:

 در این مرحله از انجام پروژه، آیین نامه های 4 گانه به شرح زیر تدوین گردید:

:small_blue_diamond:آیین نامه رتبه شغل

:small_blue_diamond:آیین نامه رتبه سمت (پست)

:small_blue_diamond:آیین نامه رتبه فرد

          :small_blue_diamond:آیین نامه حقوق و دستمزد