» حوزه های تخصصی و خدمات قابل ارائه » سرمایه های انسانی » مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی تدبیر

مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی تدبیر

مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی تدبیر
 
در مواجهه با تغییرات گسترده و سریع فضای کسب و کار جهانی بنگاههای اقتصادی موفق و پیشرو به درستی دریافته‌اند که سرمایه های انسانی مهمترین رکن تعالی و عامل اصلی مزیت رقابتی پایدار محسوب می شوند. گروه توسعه اقتصادی تدبیر به عنوان یکی از بنگاه های مهم و تاثیرگذار کشور، برای حفظ مزیت رقابتی، دستیابی به مدیریت پایدار منابع انسانی و حضور موفقتر در عرصه رقابت داخلی و بین المللی، توسعه و تعالی کارکنان و تربیت مدیران تراز جهانی را در دستور کار خود قرار داده و در همین راستا "مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی تدبیر" با هدف شناسایی و ارتقای افراد مستعد و شایسته در شرکت های زیر مجموعه گروه فعالیت خود را آغاز کرده است.
مأموریت اصلی این مرکز، آموزش و توسعه سرمایه انسانی مستعد، متناسب با سند توسعه فردی ارائه شده بر اساس نتایج کانون ارزیابی است. با اجرای این طرح، ضمن شناسایی روشمند قابلیت ها و استعدادهای هر فرد، فرآیندهای استعدادسنجی و استعدادیابی جهت استقرار"سیستم مدیریت استعداد" و تحقق مدیریت بر مبنای شایستگی اجرا خواهد شد. مرکز برای نقش آفرینی مؤثر در تحقق اهداف خود دو گام مهم را طی خواهد کرد که از استعدادسنجی آغاز و با قرار گرفتن در چرخه توسعه و تعالی مستمر فرد کامل می گردد.
گام اول: ارزیابی استعدادها، توانمندی‌ها و پتانسیل های کارکنان به منظور شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود از طریق دانش روز در حوزه سنجش و اندازگیری.
گام دوم: ارائه ی سند توسعه فردی و سازمانی با بهره‌مندی از اصول علمی و مبتنی بر نتایج استعدادسنجی. 
جمع چشمگیر نیروی انسانی متخصص و کارآمد که در شرکت های زیرمجموعه گروه به آفرینش های سازمانی و صنعتی اشتغال دارند، ثروت عظیمی برای گروه توسعه اقتصادی تدبیر است که هیچ اندوخته‌ی مادی دیگری را با آن نمی توان مقایسه کرد. مدعوین و همکاران محترمی که در فرآیند ارزیابی و توسعه این مرکز قرار می گیرند، نمونه ای بارز از این ثروت بی بدیل انسانی محسوب می شوند و  مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی تدبیر افتخار دارد تا با مشارکت و همراهی این عزیران ضمن ایجاد خزانه استعداد گروه توسعه اقتصادی تدبیر گامی بلند در مسیر رشد و تعالی سازمانی بردارد.

چنانچه جزو دعوت شدگان به دوره های ارزیابی یا آموزش مرکز هستید، فرم اطلاعات فردی را از طریق لینک زیر تکمیل و ارسال بفرمایید.لازم به توضیح می باشد در صورت عدم دریافت کد رهگیری اطلاعات ثبت نشده است.  

:bangbang:توجه: پیش از برگزاری کانون ارزیابی تکمیل اطلاعات فردی ضروری می باشد.


فرم تکمیل اطلاعات