معرفی معاونت مشاوره و خدمات مدیریت

معاونت مشاوره وخدمات مدیریت از خرداد سال 1395 شروع به فعالیت کرده که شامل 3 زیر شاخه اصلی:

 • پیاده سازی و ارزیابی سیستم های مدیریت و تعالی سازمانی
 • مطالعات امکان سنجی اقتصادی
 • خدمات مدیریت طرح که شامل عاملیت چهارم در پروژه های اجرایی می باشد

شرح ماموریت های معاونت

در بخش پیاده سازی و ارزیابی سیستم های مدیریت می توان به پیاده سازی و استقرار استاندارد های بین المللی مدیریت کیفیت، ایمنی و مدیریت پروژه اشاره داشت. از دیگر آیتم های این بخش می توان به پیاده سازی سیستم های جامع مدیریت دانش، طراحی و تدوین استراتژی و همچنین طراحی و پیاده سازی مدل های بهره وری اشاره کرد.
در بخش مطالعات امکان سنجی اقتصادی می توان به انجام آیتم های بررسی و امکان سنجی پروژه های اقتصادی و تهیه مدل های اقتصادی و توجیهی کسب وکار که در واقع شامل Business Plan و Feasibility study می باشند اشاره کرد. همچنین به منظور ارتقاء سطح شرکت ها در انطباق با مدل تعالی سازمانی و جایزه ملی تعالی و پیشرفت، می توان به ارائه خدمات مشاوره در زمینه تهیه اظهارنامه و انجام خود ارزیابی برای سرکت ها اشاره نمود. 
در بخش خدمات مدیریت یا همان عاملیت چهارم می توان به طراحی ساختار نظام مند برای حضور در مناقصات و تنظیم قرارداد ها، نظارت بر اجرای پروژه های اجرایی و نیز مستند سازی پروژه های اجرایی اشاره نمود.

شرح کلی اقدامات در معاونت

ارائه خدمات مشاوره و اجرای آموزش های متمرکز در طرح جامع ارزیابی بر اساس مدل EFQM برای شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و همچنین شرکت ها و هلدینگ های بنیاد مستضعفان را می توان برجسته ترین اقدام و عملکرد معاونت مشاوره و خدمات مدیریت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر دانست. در زمینه ارائه نقطه نظرات اقتصادی و توجیهی در راستای پروژه های امکان سنجی اقتصادی نیز معاونت مشاوره و خدمات مدیریت دارای رزومه قابل قبول بوده و همچنین در زمینه عاملیت چهارم نیز با حضور در چندین پروژه ملی و بین المللی تجارب درخشانی را کسب نموده است. 

پروژه های انجام شده معاونت

بخش خدمات مدیریت طرح (عاملیت چهارم)

 • پروژه شناسایی و انتخاب مشاور به منظور بازسازی و نوسازی مجموعه هتل پارسیان استقلال(برج های غربی و جنوبی)
 • بررسی طرح جامع پروژه احداث مجموعه گردشگری باغ بش شیراز
 • مستند سازی اقدامات اجرایي صورت گرفته در پروژه ملی عمران و آبادانی منطقه محروم قلعه گنج در استان کرمان.
 • عاملیت چهارم طرح های توسعه ای شرکت سیاحتی و تفریحی پارسیان(هلدینگ گردشگری و سیاحتی)
 • بررسی طرح جامع توسعه مجموعه تفریحی و ورزشی تله کابین توچال.
 • بررسی طرح جامع توسعه مجتمع ورزشی تفریحی ارم سبز.

بخش سیستم های مدیریت و تعالی سازمانی:

 • طرح جامع ارزیابی شرکت های زیر مجموعه گروه توسعه اقتصادی تدبیر بر اساس مدل EFQM2013   برای 32 شرکت در سال های 95 و96.
 • پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 در شرکت سرمایه گذاری البرز (هلدینگ).
 • پیاده سازی سیتم های مدیریت کیفیت و مدیزیت پروژه در شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان بر اساس استانداردهای ISO9001:2015& ISO 21500:2012.
 • تهیه اظهار نامه و انجام خودارزیابی در سطح گواهینامه و تقدیر نامه برای سال های 95 و 96 در شرکت های مبین وان کیش، بهساز کاشانه تهران، توسعه آینده پارس، نیروگاه خرمشهر، شهرک صنعتی دارویی برکت، عمران و مسکن، ارتباطات رهکام ایرانیان، قند اصفهان.
 • برنامه ریزی برای برگزاری دوره های متمرکز تعالی سازمانی (EFQM:2013)

بخش مطالعات امکان سنجی اقتصادی:

 • انجام مطالعات بازار پروژه ولنجک  برای شرکت بهساز کاشانه تهران.
 • انجام مطالعات بازار پروژه تابان برای شرکت بهساز کاشانه تهران.
 • امکان سنجی اقتصادی زمین های مجموعه ران فیرزوزکوه برای هلدینگ سیاحتی بنیاد مستضعفان.
 • امکان سنجی اقتصادی طرح توسعه هتل آبعلی برای شرکت مهندسی و شهرسازی علوی.
 • امکان سنجی اقتصادی پروژه باغ سیب کرج برای هلدینگ سیاحتی بنیاد مستضعفان.
 • امکان سنجی پروژه باغ بش شیراز برای شرکت مهندسی و شهرسازی علوی.
 • انجام مطالعات بازار پروژه مجتمع تجاری فرمانیه برای شرکت نوآوران تدبیر.

پروژه های در دست اجرا

از جمله پروژه های در دست اجرای معاونت که دارای افق مناسبی نیز می باشد انجام خدمات مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم جامع مدیریت دانش می باشد که ارائه این خدمات آن در سال 1397برای شرکت البرز دارو در دست اقدام است.

پروژه های آتی

 • انجام خود ارزیابی، تهیه اظهارنامه برای شرکت های زیر مجموعه گروه توسعه اقتصادی تدبیر برای سال 1397.
 • انجام خود ارزیابی، تهیه اظهارنامه برای شرکت های زیر مجموعه بنیاد برکت برای سال 1397.
 • انجام خود ارزیابی، تهیه اظهارنامه برای گروه خدمات مدیریت بصیر برای سال 1397.
 • برنامه ریزی برگزاری آموزش های متمرکز تعالی برای شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در سال 1397.
 • برنامه ریزی برای برگزاری دوره های تخصصی مدیریتی بر مبنای معیار های مدل تعالی سازمانی به صورت اختصاصی برای شرکت های در سطح تقدیرنامه.
 • رصد و پایش پروژه های بهبود شرکت های حاضر در فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی سال 1396.