• ماموریت های معاونت راهبردی

اخبار مهم

چهارمین دوره ی آموزش تسهیلگران اقتصادی – اجتماعی
فراخوان چهارمین دوره ی آموزش تسهیلگران اقتصادی – اجتماعی ادامه مطلب
تمدید زمان ثبت نام
تمدید زمان ثبت نام فراخوان دومین دوره ی آموزش تسهیلگران اقتصادی – اجتماعی ادامه مطلب
تغییر زمان ثبت نام و  آزمون دوره دوم تسهیلگران اقتصادی اجتماعی سال 98
فراخوان دومین دوره آزمون تسهیلگران اقتصادی اجتماعی سال 98 ادامه مطلب
حلول سال نو و بهار پرطراوت
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی
و تجدید حیات طبیعت می باشد را به تمامی عزیزان تبریک و
تهنیت عرض کرده
ادامه مطلب