» شبکه همکاری » سامانه ثبت نام » اسامی پذیرفته شدگان در دوره نهایی تسهیلگران

اسامی پذیرفته شده در آزمون نهایی دوره آموزش تسهیلگران اقتصادی - اجتماعی

 img2

لیست اسامی پذیرفته شدگان نهایی در دوره آموزش تسهیلگری اقتصادی – اجتماعی

(طرح آسمان)

بدینوسیله اسامی قبول شدگان در اولین دوره آموزش تسهیلگری اقتصادی - اجتماعی(طرح آسمان) اعلام می‌گردد.

 

 

 ردیف  نام شهرستان  لینک دانلود
 1 آبدانان  دانلود
 2 اردل  دانلود
 3 بیجار  دانلود
 4 تکاب  دانلود
 5 چاروسا  دانلود
 6  دلفان دانلود
7  دلگان دانلود
 8  رومشگان دانلود
 9  زابل دانلود
 10  زهک دانلود
 11  سرباز دانلود
 12  سروآباد دانلود
13  فنوج دانلود
 14 قصرقند  دانلود
 15  کورین دانلود
 16  کوهدشت دانلود
 17  کوهرنگ دانلود
 18  سراوان دانلود
 19  نیمروز دانلود
 20  هامون دانلود
 21  هیرمند دانلود
22
چرداول دانلود