» استعداد یابی برکت » فرم ثبت نام برنامه استعدادیابی گروه دارویی برکت

استعدادیابی برکت

خواهشمند است مشخصات و سوابق حرفه ای خود را در فرم زیر درج نمائید.
وارد کردن مواردی که با ستاره (*) مشخص شده است ضروری می باشد.
مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
فعالیت حرفه ای
گواهینامه
اطلاعات فرزندان
دوره آموزشی
عضویت در هیات مدیره
مدرک تحصیلی
*
*
*
*
*
*
تشویق
ایثارگری
انتصابات
دانش
تنبیه
مهارت
اطلاعات همسر
رزومه