» درباره ما » چشم انداز و ماموریت

ماموریت‌ها و چشم‌انداز شرکت مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر

 

ماموریت

 ماموریت‌ها
شرکت مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر در راستای تحقق اهداف مجموعه ستاد، گروه توسعه اقتصادی تدبیر و مفاد اساسنامه، ماموریت‌های زیر را بر عهده دارد:
 :large_blue_diamond: خدمات مشاوره مدیریت در حوزه کسب وکار
 :large_blue_diamond: پژوهش‌های راهبردی و آینده پژوهی در حوزه کسب وکار
 :large_blue_diamond: توسعه قابلیت‌های سازمانی و مدیریتی
 :large_blue_diamond: آموزش و توسعه سرمایه انسانی
شرکت خود را متعهد می‏داند با بهره‌‏گیری از سبک مدیریت مشارکتی هوشمندانه جهادی و تمرکز بر نوآوری، دانش محوری، بکارگیری فنآوری نوین آموزشی، روابط اثر بخش با مراکز آموزشی-پژوهشی و سازمان‌های مربوطه و بکارگیری و توسعه سرمایه انسانی متعهد و خلاق، حقوق ذی نفعان خود را به نحو مطلوب تامین نماید.

 

 چشم انداز

چشم انداز

شرکت مشاوره مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر در راستای تحقق چشم انداز ستاد، گروه توسعه اقتصادی تدبیر و ماموریت خود، در افق ده ساله مجموعه‌ای‌ است: 

:small_orange_diamond:پیشتاز و متمایز در زمینه ارایه خدمات راهبردی مدیریت و توسعه سرمایه انسانی در کشور:small_orange_diamond: