» درباره ما » تاریخچه

تاریخچه گروه مشاوران مدیریت تدبیر

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر به عـنـوان یکی از هلدینگ های تخصصی گروه توسعه اقتصادی تدبیر در زمینه پژوهش، آموزش و مشاوره می باشد. شرکت فوق در تاریخ 21/02/1390 تحت شماره 402319 و شناسنامه ملی 10320540756 در اداره امور ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف و موضوع شرکت عبارت است از طراحی، برنامه ریزی، ایجاد و عملیاتی کردن راهبردهای مدیریتی و ارائه خدمات مشاوره مرتبط در سطح جهانی، منطقه‌‏ای و ملی برای سازمان‏ها، نهادها، شرکت‏ها و موسسات داخلی و خارجی و همچنین مشارکت با آنها در طرح‏ها و فعالیت‏های مرتبط
شرکت برای نیل به اهداف خود می‏تواند به عملیات زیر مبادرت نماید:
  1. انجام مطالعات و پژوهش‏های راهبردی و آینده پژوهشی در حوزه‏های مختلف از قبیل اقتصادی، فناوری، اجتماعی و محیط زیست.
  2. ارائه طرح‏های راهبردی به منظور توانمندسازی و ارتقا بهره ‏وری
  3. مطالعه، انتخاب و ایجاد راهبردهایی در قالب سبدهای رقابتی متشکل از فعالیت‏های اقتصادی و عملیاتی کردن آنها از طریق ادغام، مجزا سازی و خروج
  4. ارائه خدمات در زمینه طراحی ساختار، سیستم‏ها، تهیه طرح‏های تجاری، روش‏های تامین مالی، گزارشات امکان سنجی و مطالعات بازار
  5. برگزاری سمینارهای جامع مدیریت کاربردی به منظور ارتقا سطح دانش، بینش و مهارت مدیران در راستای تربیت و پرورش مدیران تراز جهانی و حرفه‎‏ای
  6. برگزاری انواع همایش‏ها و کارگاه‏های تخصصی مربوط به موضوع فعالیت همراه با ارائه آخرین پژوهش‏های عملی و کاربردی روزآمد در داخل و خارج از کشور