توسعه منابع انسانی

معاونت آموزش و توسعه منابع انسانی نیز از بدو تاسیس شرکت به فعالیت می‌پردازد. فعالیت‌های این معاونت در دو حوزه آموزش و پژوهش‌های منابع انسانی متمرکز است.
در حوزه آموزش، با اعلام دعوت از اساتید سرشناس دانشگاه‌های برتر کشور، همه ساله دوره های آموزشی تخصصی مدیریت برای مدیران و کارکنان شرکت‌های طرف قرارداد برگزار می‌شود. 
در حوزه پژوهش‏های منابع انسانی پروژه‏هایی چون عارضه یابی، ساختار سازمانی، نیازسنجی آموزشی، طراحی مسیر پیشرفت شغلی، سنجش رضایت کارکنان و موارد بسیار دیگری به اجرا گذاشته می‏شود. 

پژوهش‌های منابع انسانی

 1. مطالعه جانشین پروری برای ستاد اجرایی فرمان امام
 2. مطالعه طرح توسعه مدیران برای گروه توسعه اقتصادی تدبیر
 3. تدوین مدل بهینه هرم تحصیلات برای گروه توسعه اقتصادی تدبیر
 4. ظرفیت سنجی نیروی انسانی شرکت بیوسان فارمد
 5. سنجش رضایت شغلی کارکنان ستاد اجرایی فرمان امام
 6. طراحی مسیر پیشرفت شغلی کارکنان ستاد اجرایی فرمان امام
 7. نیاز سنجی آموزشی هلدینگ تخصی گروه تدبیر
 8. عارضه یابی سازمانی در هلدینگ های تخصصی
 9. طراحی ساختار سازمانی بخش اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام 
 10. تدوین ساختار تشکیلات سازمانی شرکت سرمایه‌گذاری ری
 11. طراحی برنامه توسعه مدیران گروه دارویی برکت