» شبکه همکاری » سامانه ثبت نام » اسامی پذیرفته شدگان

اسامی پذیرفته شدگان

img1

 

اسامی پذیرفته شدگان در آزمونورودی دوره تسهیلگری اقتصادی - اجتماعی (طرح آسمان)  1397/04/01

 

 ردیف  نام شهرستان  لینک دانلود
 1 آبدانان  دانلود
 2 اردل  دانلود  
 3 بیجار  دانلود  
 4 تکاب  دانلود  
 5 چاروسا  دانلود  
 6 چرداول   دانلود 
 7  دلفان  دانلود 
 8  دلگان  دانلود
 9  رومشگان  دانلود 
 10  زابل  دانلود 
 11  زهک  دانلود
 12  سرباز دانلود
 13  سروآباد  دانلود 
 14  فنوج  دانلود 
 15 قصرقند   دانلود 
 16  کورین  دانلود
 17  کوهدشت  دانلود 
 18  کوهرنگ  دانلود 
 19  لوداب  دانلود 
 20  نیمروز  دانلود 
 21  هامون  دانلود 
 22  هیرمند  دانلود 

 

با تمامی افرادی که در لیست های فوق جزء نفرات قبول شدگان هستند جهت دعوت به مصاحبه حضوری تماس حاصل خواهد شد.

 

 .زمان مصاحبه حضوری طبق جدول زیر می باشد

 table

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 به متقاضیان اعلام می شود مستندات زیر را نیز در روز مصاحبه به همراه داشته باشند:

دو قطعه عکس 3*4

تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

تصویر آخرین مدرک تحصیلی شامل رشته تحصیلی، مقطع و معدل

مستندات فعالیت های پژوهشی مانند مقالات پژوهشی، ترویجی و کنفرانس و کتاب تالیفی 

مستندات سوابق کار در پروژه های مطالعاتی با ذکر موارد و مدت فعالیت

مستندات سوابق تدریس و آموزش با ذکر موارد و مدت فعالیت

مستندات سوابق تسهیلگری با ذکر موارد و مدت فعالیت

مستندات عضویت در تشکل ها مانند انجمن ها و گروه های جهادی با ذکر موارد و مدت فعالیت

گواهینامه مهارت تسهیلگری با ذکر موارد و ساعت آموزش

گواهینامه مهارت کار با رایانه با ذکر موارد و ساعت آموزش

مستندات مربوط به سکونت در شهرستان با ذکر مدت سکونت

-----------------------------------------------------------------------------------------

درصورت بروز مشکل با شماره تلفن 88679011 الی 12 داخلی های  224،219،110و111 تماس حاصل فرمایید.