» شبکه همکاری » عضویت در شبکه همکاران TCG

عضویت در شبکه همکاران TCG

وارد کردن مواردی که با ستاره (*) مشخص شده است ضروری می باشد.
مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
سوابق تحصیلی
*
آگاهی از زبان خارجی(انگلیسی)
زمینه تخصصی مورد علاقهتوانایی ها
نحوه آشنایی
*
رزومه
*
مدارک تحصیلی

شرایط و ضوابط

:small_red_triangle_down:تمامی قسمت‌ها با دقت تکمیل شود.

:small_red_triangle_down:در صورت تایید جهت مصاحبه حضوری با شما تماس گرفته خواهد شد.

:small_red_triangle_down:تکمیل این فرم به منزله لزوم همکاری و استخدام نمی‌باشد.