» شبکه همکاران

پرسشنامه استخدامی

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
آگاهی از زبان های خارجی
سوابق کاری
کیفیت استخدام مورد نظر
آدرس متقاضی
رزومه


* = ضروری

نشانی

آدرس:  تهران، میدان آرژانتین، خیابان 35 الوند، پلاک 30
ایمیل: info[@]trmcg.com
تلفن: 88679011 الی 12