طراحی و تدوین ساختار سازمانی کلان، تفصیلی، شرح مشاغل و شرایط احراز کارکنان به همراه اصلاح، استاندارد سازی و ترسیم فرآیندها در شرکت های هدف

معاونت توسعه سرمایه انسانی  ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
طراحی و تدوین ساختار سازمانی کلان، تفصیلی، شرح مشاغل و شرایط احراز کارکنان به همراه اصلاح، استاندارد سازی و ترسیم فرآیندها در شرکت های هدف
 موجودیت سازمان‌ها بر اساس منابع متعددی همچون منابع انسانی، مالی و اطلاعاتی شکل می‏گیرد. در این بین پرداختن به سه رکن اساسی سازمان یعنی "ساختار سازمانی"، "فرایندهای سازمان" و "سرمایه های انسانی" نقش بسیار مهمی در راهبری بهینه سازمان ها دارد. 
طراحی ساختار سازمانی همواره یکی از الزامات اساسی مدیریت در هر سازمانی محسوب می‌شود. ساختار به‌مثابه چارچوب مفهومی، چگونگی نگاه مدیر به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سازمان و منطق تعامل آن با ویژگی‌های محیطی را نشان می‌دهد. ساختار مبین سازمان‌دهی خاصی است که مدیر برای پیش برد اهداف و استراتژی‌ها و کسب رضایت ذی‌نفعان مورداستفاده قرار می‌دهد.

بهینه سازی سرمایه های انسانی

ساختار سازمانی محوری است که بنای تعامل نیروهای انسانی با یکدیگر و اساس روابط کار را تعیین می‌کند. سطح تعارض، چالش‌ها، پیچیدگی‌ها، رسمیت و میزان روابط غیررسمی و روحیه کارهای تیمی از طریق ساختار تعیین می‌گردد. این‌که چه نیروهایی با چه ویژگی‌ها و مهارت‌ها در چه جایی مورداستفاده قرار بگیرند پاسخی است که طراحی یک ساختار مناسب به مدیر می‌دهد. ازاین‌رو؛ داشتن یک ساختار متناسب، چابک و معطوف به اهداف سازمانی می‌تواند کمک بسیاری به پیشبرد بهتر کارها و راهبری سازمان به‌منظور تحقق اهداف استراتژیک آن داشته باشد.
ضرورت و مزایای انجام پروژه
هر سازمانی برای فعالیت و عملکرد رقابتی و به صرفه، نیازمند سرمایه گذاری و بهینه سازی در سه بعد ساختار، فرایند و منابع انسانی است. اصلاح و بهینه سازی این سه بعد به شرکت های مادر تخصصی کمک می کند تا هماهنگی  و وحدت رویه در ساختار و نحوه عملکرد سازمان ها و مجموعه های مرتبط افزایش یابد. این مهم باعث افزایش چابکی و رقابت پذیری سازمان می گردد و امکان جهت دهی به سازمان ها را در کمترین زمان، ممکن  می سازد. این یکپارچه سازی می تواند مقدمه ای برای پیاده سازی سیستم کنترل دقیق با توجه به عملکرد واحدها و سازمان ها گردد.
انواع ساختار سازمانی: 
سازمان ها بر اساس ماهیت، نوع و سطح تکنولوژی، ابعاد و همچنین شاخص هایی نظیر  اهداف و راهبردها، اندازه، فرهنگ، تکنولوژی، پیچیدگی، رسمیّت و تمرکز، می توانند از یکی از اشکال ساختار سازمانی زیر استفاده نمایند. تعیین مدل بهینه ساختار سازمانی برای شرکت هدف، یکی از مراحل نخستین انجام کار می باشد که پس از انجام فاز شناخت سازمان، تحقق می یابد.
:small_blue_diamond: سازمان بر اساس وظیفه
:small_blue_diamond:سازمان بر اساس محصول/ خدمت/مشتری
:small_blue_diamond:سازمان بر اساس منطقه عملیات(جغرافیا)
:small_blue_diamond:ساخت خزانه ای یا ماتریسی
:small_blue_diamond:سازمان ترکیبی یا چندگانه(هیبریدی)
مراحل انجام پروژه:
مرحله نخست: انجام مصاحبه ها و جمع آوری اطلاعات اولیه شامل:
:small_orange_diamond:بررسی مستندات و مدارک موجود                                                
:small_orange_diamond:انجام مصاحبه ها با مدیران و کارکنان
مرحله دوم: شناسایی فرایندهای کاری شامل: 
:small_orange_diamond:شناسایی و تدوین شناسنامه  فرایندهای سازمانی
مرحله سوم: تدوین ساختار کلان سازمانی (Top Chart) شامل: 
:small_orange_diamond:به گزینی سازمان های مشابه موفق
:small_orange_diamond:بررسی الزامات کسب و کار
:small_orange_diamond:تدوین ساختار کلان سازمانی شرکت هدف
:small_orange_diamond:طراحی، بهینه سازی و متناسب سازی و یکپارچه سازی ساختارهای کلان سازمانی ادارات کل نمایندگی وابسته
مرحله چهارم: اصلاح فرایندها شامل:
:small_orange_diamond:ارائه پیشنهاد برای اصلاح فرایندهای فعلی
:small_orange_diamond:ایجاد فرایندهای مورد نیاز به تناسب نیاز کارفرما
:small_orange_diamond:استانداردسازی فرایندهای در جریان در ستاد مرکزی و ادارات کل نمایندگی های وابسته
مرحله پنجم: تدوین ساختار تفصیلی و شرح مشاغل شامل:
:small_orange_diamond:تدوین ساختار سازمانی تفصیلی و شرح وظایف و ماموریت های هر واحد در ستاد مرکزی
:small_orange_diamond:تدوین ساختار سازمانی تفصیلی و شرح وظایف و ماموریت های هر واحد در ادارات کل نمایندگی وابسته
:small_orange_diamond:تدوین شناسنامه های مشاغل، وظایف، شرایط احراز
مرحله ششم: تهیه گزارش فاز شامل: 
:small_orange_diamond:تدوین و نگارش گزارش نهایی پروژه

مراحل انجام پروژه

نمونه پروژه های موفق انجام شده: 
1. طراحی و تدوین ساختار سازمانی کلان، تفصیلی، شرح مشاغل و شرایط احراز کارکنان در شرکت سرمایه گذاری ری
2. طراحی و تدوین ساختار سازمانی کلان، تفصیلی، شرح مشاغل و شرایط احراز کارکنان در گروه خدمات مدیریت بصیر و شرکت های تابعه.
3. طراحی و تدوین ساختار سازمانی کلان، تفصیلی، شرح مشاغل و شرایط احراز کارکنان به همراه استاندارد سازی و ترسیم فرآیندهای سازمانی در سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان و ادارات کل نمایندگی های سراسر کشور.
 
۴۵۶۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.