چشم انداز تهدیدات بالقوه بازار کار در ج.ا.ایران

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر  ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
  فایلهای مرتبط
چشم انداز تهدیدات بالقوه بازار کار در ج.ا.ایران

 

«چکیده»

بازار کار در ج.ا.ایران، چشم انداز پیچیده و دشواری دارد و متضمن تهدیدات بالقوه اقتصادی و اجتماعی برای کشور میباشد. از این‎رو به تدابیر ویژه و استراتژیک برای تبدیل تهدیدات بالقوه به فرصت‎های مناسب احتیاج است.

1. تعاریف پایه

برای بررسی وضعیت بازار کار در کشور، باید چهار متغیر «جمعیت در سن کار»، «جمعیت فعال»، «نرخ بیکاری» و «نرخ مشارکت اقتصادی» را مدنظر قرار داد.

2. پاسخ به پارادوکس و تناقض بازار کار ایران

دربازار کار ایران تناقض وجود دارد. بدین معنی که در سال 1395، همزمان اشتغال و نرخ بیکاری افزایش داشته است!! ریشه این امر را باید در افزایش نرخ مشارکت جستجو کرد.محاسبات نشان میدهد که به ازای هر واحد تغییر در نرخ مشارکت اقتصادی (در صورت تثبیت سایر عوامل)، حدود 93/1 درصد بر نرخ بیکاری افزوده خواهد شد.

3. فرصت‎ها و تهدیدات نرخ مشارکت

کاهش و افزایش نرخ مشارکت، متضمن فرصتها و تهدیدات مختلف و گوناگون است. بدین صورت که با کاهش نرخ مشارکت فرصت لازم برای نخبگان سیاسی در جهت افزایش ظرفیتهای اقتصادی و برقراری تعادل و تناسب سازی بین تقاضا و عرضه نیروی کار برای سالهای آتی فراهم می‌شود. اما در صورت فقدان این عمل و با افزایش نرخ مشارکت، فرصت مزبور تبدیل به تهدید می شود.

 4-    آثار رشد نرخ مشارکت در آینده

از سال 1393، روند تازه‌ای بر بازار کار کشور حاکم شده که در قالب افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و ظهور و بروز پیدا کرده است. لذا پیش بینی می‌شود که در پایان دهه 1390 و در سال 1400 ،نرخ مشارکت از 4/39 درصد کنونی به سطح 41 درصد افزایش یابد. این امر بمعنی افزایش حدود 4 میلیون نفر در بازار کار خواهد بود.

5-   الزامات برقراری تعادل در بازار کار  

تعادل در بازار کار منوط به مولفه های ذیل است:

* رشد اقتصادی

* سرمایه گذاری

رشد اقتصادی از طریق ایجاد ظرفیت های جدید اقتصادی، موجب افزایش تقاضای نیروی کار می شود و زمینه برقراری تعادل در بازار کار فراهم میگردد. اما رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را طلب می کند و   

سرمایه گذاری نیز محتاج برقراری امنیت پایدار است.

۱۸۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.