آسیب شناسی ترکیب کالاهای صادراتی کشور در سال 1395

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر  ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
  فایلهای مرتبط
آسیب شناسی ترکیب کالاهای صادراتی کشور در سال 1395

«چکیده»

وضعیت ترکیب کالاهای صادراتی غیر نفتی کشور دارای چالش‌های اساسی است.

1- چالش‎های عمده ترکیب کالاهای صادراتی سال 1395

سهم کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا محدود است و کالاهای صادراتی کشور عمدتاً «منبع محور» هستند.

2- نسبت های صادراتی

کالاهای صادراتی دارای افزایش وزن و کاهش ارزش هستد که نشان از «عدم پیچیدگی» اقتصاد ملی دارد. از سوی دیگر متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

3-کالاهای عمده وارداتی سال 1395

سهم کالاهای سرمایه ای در واردات کل به میزان بالا نمی باشد. واردات کالاهای واسطه ای دارای اهمیت است، اما نقش و ارزش کالاهای سرمایه ای به مراتب بیشتر از کالاهای واسطه ای است. بدین معنی که رویکرد اصلی واردات کالاهای سرمایه ای، معطوف به «بهبود وضعیت» و رویکرد اصلی در واردات کالاهای واسطه‌ای، «ادامه وضع موجود» است.

4-نسبت های وارداتی

اصلی ترین چالش اقتصادی کشور را می توان در نسبت های وارداتی و مقایسه آن با نسبت های صادراتی جستجو کرد. میزان واردات در سال 1395 نسبت به سال 1394 به لحاظ وزنی 5 درصد کاهش داشته، اما به لحاظ ارزش 5 درصد افزایش را نشان می دهد.

5- ارزیابی

کالاهای صادراتی کشور دارای رشد وزنی بسیار بیشتر از رشد ارزشی است، اما کالاهای وارداتی برغم کاهش وزنی، دارای افزایش ارزشی هستند. قیمت هر تن کالای وارداتی 86/3 برابر کالاهای صادراتی است. بعبارت دیگر رابطه مبادله در اقتصاد ایران حدود 26درصد است. بدین معنی که برای واردات یک واحد، باید 9/3 واحد کالا صادرات داشت. بنابراین برای بهبود وضعیت باید تلاشهای همه جانبهای را معطوف به تغییر ساختار صادرات و واردات کشور ساخت. 

 

۱۸۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.