موانع مهم خلق شغل در صنعـت چیست؟

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر  ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
  فایلهای مرتبط
موانع مهم خلق شغل در صنعـت چیست؟

«چکیده»

یکی از پرسش‎های مهم در اقتصاد ایران اینستکه چرا رشد صنعتی محرک ایجاد اشتغال در کشور نیست؟ بر اساس مطالعات بعمل آمده، سه دلیل عمده برای پاسخ به پرسش مزبور وجود دارد:

1- فراز و فرود فراوان نرخ رشد صنعتی

در ادبیات اقتصادی، رشدی اشتغال‌زا است که پایدار و مستمر باشد. این وضعیت موجب می شود که بنگاه‌ها براساس چشم‌انداز باثبات رشد اقتصادی، نسبت به جذب نیروی کار اقدام نمایند. اما اگر اقتصاد دارای رشدی نوسانی و پر فرازو نشیب و فاقد ثبات لازم باشد، بنگاه‌ها به جای افزایش تعداد شاغلان برای افزایش تولید، ساعات کار کارگران را افزایش می‌دهند و یا حتی از شاغلان با قراردادهای موقتی استفاده می‌کنند.

2- ساختار بخش صنعت

از دیگر عوامل عدم اشتغال‌زایی بالا در بخش صنعت، به ساختار بخش صنعت و معدن در ایران بازگشت دارد. بدین معنی که تمرکز فعالیت‌های صنعتی بر صنایعی است که اشتغال‌زایی آنها به‌طور نسبی کمتر است. این موضوع سبب شده است تا بخش صنعت در ایران به ‌طور نسبی اشتغال‌زایی بالایی نداشته باشد؛

3-فقدان زنجیره ارزش در صنعت

رشته فعالیتهای صنعتی در ج.ا.ایران، اصل زنجیره ارزش را رعایت نکرده اند. بعبارت دیگر، بیش از آنکه به اکوسیستم فعالیتها توجه شود، به تولید محصول تاکید شده است. حال آنکه هرگاه به زنجیره ارزش (حوزه های بالا دستی، تولید و پایین دستی) پرداخته شود، میزان ارزش آفرینی و اشتغال زایی در این بخش دارای ابعاد وسیعتر خواهد شد.

4- نتیجه گیری

* ایجاد ثبات اقتصادی و پیروی از یک راهبرد رشد صنعتی پایدار،

* رفع موانع تولید و احیای صنایع اشتغال‌زا و کاربر مانند صنایع نساجی.

    * تکمیل حلقه‌های مفقوده بخش صنعت و تقویت پیوندها بین فعالیت‌های صنعتی بزرگ و سرمایه‌بر و سایر صنایع 
۴۴۴

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.