بازار کارایران از طرف چه گروههای اجتماعی تحث فشار خواهد بود؟

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر  ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
  فایلهای مرتبط
بازار کارایران از طرف چه گروههای اجتماعی تحث فشار خواهد بود؟

«چکیده»

* بازار کار ایران در سال های آتی از سه ناحیه تحت فشار قرار خواهد گرفت:

افراد تحصیلکرده ، زنان و گروه سنی جوان. نرخ بیکاری در این سه گروه از متوسط نرخ بیکاری کشور بالاتر است.

* برای پاسخگویی به افزایش عرضه نیروی کار در سال‌های آتی، باید نسبت به ظرفیت سازی های اقتصادی اقدام کرد، تا تقاضا برای نیروی کار افزایش یابد و تعادل در بازار کار برقرار گردد. در واقع، نیاز اساسی ج.ا. ایران ، پی گیری نرخ رشد اقتصادی بالا همراه با اشتغال زایی بالا است.

* اما با مروری به عملکرد بخشهای اقتصادی طی ده سال گذشته در ایران و همچنین روند اقتصاد جهانی، این نکته قابل تامل بدست می آید که افزایش رشد اقتصادی لزوماً همراه با افزایش اشتغال نمیباشد. بنابراین یکی از پیچیدگی های اقتصاد ایران، نحوه برقراری پیوند رشد اقتصادی و صنعتی با افزایش اشتغال است. چرا که در شرایط کنونی، این دو متغییر دارای همبستگی بالا نسبت بیکدیگر نمیباشند. 
۲۷۴

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.