سهم صنایع کارخانه‌ای ایران در اشتغال

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر  ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
  فایلهای مرتبط
سهم صنایع کارخانه‌ای ایران در اشتغال

«چکیده»

افزایش اشتغال در گرو بهبود نرخ رشد اقتصادی است. چرا که بهبود نرخ رشد اقتصادی، ظرفیت‎های اقتصادی را افزایش می‎دهد و این امر موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار می‎شود. اما ج.ا.ایران یکی از کشورهایی است که نحوه کارکرد رابطه مزبور در آن محتاج بازبینی عمیق تر است. در این مقاله به تبیین ابعادی از این موضوع بسیار مهم پرداخته می‎شود.

1- دسته بندی صنایع

2- رابطه دسته بندی صنایع با گروه بندی در آمدی کشورها

کشورهای با سطوح درآمدی مختلف (پایین، متوسط و بالا.)، بترتیب دارای کسب و کارهای سهگانه گوناگون صنعتی با اشتغال بالا، متوسط و پائین هستند. از این‎رو ایران که دارای در آمد متوسط است، فعالیت‌های صنعتی آن از اشتغال‌زایی بالا برخوردار نمی‎باشد.

3- تمایز مهم اقتصادهای نوظهور با ج.ا.ایران

یکی از تدابیر مهمی که کشورهای دارای اقتصاد نوظهور، بعمل آوردهاند و در افزایش اشتغال‎زایی موثر بوده است،ساماندهی زنجیره ارزش است. اما این امر در ج.ا.ایران مغفول مانده است.

چه باید کرد؟ 

مناسبترین راهکاری که در ایران برای بهبود افزایش میزان فرصت‎های شغلی وجود دارد، تکمیل حلقه‌های مفقوده در بخشهای صنعت و کشاورزی، ساماندهی خدمات مرتبط با صنایع تولیدی و همچنین تقویت پیوند بین فعالیت‌های صنعتی بنگاه های بزرگ و سرمایه‌بر با فعالیت‎های صنعتی متوسط و کوچک به منظور سرریز کردن آثار رشد صنایع بزرگ به صنایع کوچک و اشتغال‌زا در راستای اصل زنجیره ارزش است.
۷۲۴

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.