طرح جامع برگزاری آزمون و ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارکنان و مدیران (آزمون دوم)

معاونت منابع انسانی گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
طرح جامع برگزاری آزمون و ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارکنان و مدیران (آزمون دوم)
 
 زمان دریافت کارنامه به اتمام رسیده است.

 

 :small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:

به اطلاع مشمولین محترم گروه شغلی "اداری و منابع انسانی" و "برنامه ریزی، اقتصادی و مدیریت کنترل پروژه" می رساند، کارنامه آزمون رشته های شغلی فوق الذکر از روز چهارشنبه مورخ 1397/12/15ساعت 8 صبح لغایت روز چهارشنبه مورخ 1397/12/22ساعت 8 صبح از طریق همین سایت و با درج کد ملی قابل دسترس می‌باشد.
نکته کارنامه: نمرات مندرج در کارنامه به ترتیب (از بالا به پایین) شامل عناوین زیر می‌‌باشد.

1- رشته اداری و منابع انسانی

ردیف

عنوان

ضریب

1

مدیریت منابع انسانی

3

2

قانون کار

2

3

قانون تامین اجتماعی

2

4

مقررات هلدینگ داری

1

5

سیستم جامع منابع انسانی

2

2- رشته برنامه ریزی و کنترل پروژه

ردیف

عنوان

ضریب

1

برنامه ریزی استراتژیک

1

2

برنامه ریزی و کنترل پروژه

3

3- رشته مدیران پروژه

ردیف

عنوان

ضریب

1

برنامه ریزی استراتژیک

1

2

ویژه مدیران پروژه

3

4- رشته مدیریت سرمایه گذاری

ردیف

عنوان

ضریب

1

برنامه ریزی استراتژیک

1

2

مدیریت سرمایه گذاری

3

5- رشته برنامه ریزی تولید

ردیف

عنوان

ضریب

1

برنامه ریزی استراتژیک

1

2

برنامه ریزی تولید

3

6- رشته برنامه ریزی اقتصادی

ردیف

عنوان

ضریب

1

برنامه ریزی استراتژیک

1

2

برنامه ریزی اقتصادی

3

7- رشته برنامه ریزی ، نگهداری و تعمیرات

ردیف

عنوان

ضریب

1

برنامه ریزی استراتژیک

1

2

برنامه ریزی ، نگهداری و تعمیرات

3

:small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:

سرفصل‌های آزمون به تفکیک رده‌های شغلی:

1. سرفصل‌های آزمون برای رده‌شغلی "اداری و منابع‌انسانی":
1.1. سرفصل‌های مشترک: 
:small_red_triangle_down:فرایندهای مدیریت منابع انسانی( تجزیه و تحلیل شغل، جذب و بکارگیری، ساختار و تشکیلات، آموزش، مدیریت عملکرد، جبران خدمت و ...)
:small_red_triangle_down:روابط کار، قانون کار و تأمین اجتماعی
:small_red_triangle_down:مجموعه مقررات اداره امور هلدینگ‌ها و شرکت‌ها ابلاغی از سوی گروه اقتصادی تدبیر(فصل هفتم)
1.2. سرفصل‌های اختصاصی (ویژه ادمین‌های سیستم جامع منابع‌انسانی): 
:small_red_triangle_down: سیستم جامع نرم‌افزاری مدیریت منابع انسانی گروه تدبیر
2. سرفصل‌های آزمون برای رده‌شغلی برنامه ریزی، اقتصادی و مدیریت و کنترل پروژه:
2.1. سرفصل‌های مشترک: سرفصل‌های برنامه‌ریزی
:small_red_triangle:برنامه‌ریزی استراتژیک
:small_red_triangle:تدوین استراتژی و ارزیابی‌های محیط داخلی و خارجی و SWOT
:small_red_triangle:استراتژی‌های سازمانی و استراتژیهای وظیفه‌ای
:small_red_triangle:اهداف بلندمدت و اهداف سالانه
:small_red_triangle: کنترل استراتژیک
منبع کمکی: برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک: نوشته پیرس و رابینسون، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، انتشارات یادواره کتاب.
2.2. سرفصل‌های ویژه رشته شغلی برنامه ریزی اقتصادی
:small_blue_diamond:مطالعات بازار، روش‌ها، بانک‌های اطلاعاتی
:small_blue_diamond: هزینه‌های سرمایه‌گذاری
:small_blue_diamond:هزینه‌های تولید، سرمایه در گردش، استهلاک و هزینه‌های مالی
:small_blue_diamond:صورت‌های مالی پیش‌بینی شده و نحوه استخراج آنها
:small_blue_diamond:جریانات نقدی آزاد بنگاه و صاحبان سرمایه و مفهوم ارزش پایانی
:small_blue_diamond:ریسک، بازده و هزینه سرمایه (تعاریف، اجزاء و نحوه محاسبه)
:small_blue_diamond:تامین مالی 
:small_blue_diamond:معیارهای ارزیابی طرحهای سرمایه‌گذاری،خالص ارزش حال، نرخ بازده داخلی و… 
:small_blue_diamond:خالص ارزش حال بنگاه و سهامدار، تعاریف و ارتباطات 
:small_blue_diamond:مقایسه و اولویت‌بندی طرحهای سرمایه‌گذاری 
:small_blue_diamond:روشهای تامین‌مالی پروژه ها
:small_blue_diamond:تحلیل نقطه سر به سر
:small_blue_diamond:تحلیل حساسیت 
:small_blue_diamond: تحلیل ریسک
منبع کمکی: اقتصاد مهندسی، نویسنده: محمدمهدی اسکونژاد، انتشارات مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

جهت دانلود برروی لینک زیر کلیک فرمائید.

لینک دانلود

2.3. سرفصل‌های ویژه رشته‌شغلی مدیریت سرمایه‌گذاری

1) فهم و تحلیل صورتهای مالی 

تعاریف، مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورتهای مالی
:small_orange_diamond:درک صورت‌های مالی اساسی (ترازنامه، سود و زیان و جریان وجوه نقد)
:small_orange_diamond:تجزیه و تحلیل صورت های مالی
:small_orange_diamond:نسبت های مالی

2) مالی شرکتی

:small_orange_diamond:بودجه بندی سرمایه ای
:small_orange_diamond:هزینه سرمایه
:small_orange_diamond: مدیریت تامین مالی (شرکتی و پروژه ای)
:small_orange_diamond:تجزیه تحلیل نقاط سربه سر و اهرمها
:small_orange_diamond:ریسک و بازده

3) مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی

:small_orange_diamond:بازارهای مالی (مفاهیم، تعاریف و قوانین مربوطه)
:small_orange_diamond:سهام عادی  و ممتاز و مفاهیم مربوطه
:small_orange_diamond:اوراق بهادار با درآمد ثابت
:small_orange_diamond:مشتقات
:small_orange_diamond:مدیریت سبد
:small_orange_diamond:ارزشگذاری

منابع کمکی:

:red_circle: فهم و تحلیل صورت‌های مالی: با تاکید بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و افته‌های مالی- حیدر فروغ نژاد، شاهین احمدی، امین سادات- انتشارات بورس
:red_circle: مدیریت مالی- رضا تهرانی- نشر نگاه دانش
:red_circle: امور مالی شرکتی- آقای رضا کیانی- ناشر: انتشارات بورس
:red_circle: جلد اول خودآموز اصول بازار سرمایه نشر نگاه دانش
:red_circle: جلد دوم خودآموز اصول بازار سرمایه نشر نگاه دانش
:red_circle: مدیریت سبد اوراق بهادار- حیدر فروغ نژاد، مهدی خشنود – انتشارات بورس و دانشگاه الزهرا
:red_circle: ارزشگذاری سهام و تحلیل بازار-رضا راعی، عباس بخشیانی- انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

2.4. سرفصل های ویژه رشته شغلی برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

:large_blue_circle: مقدمات، تعاریف و مفاهیم
:large_blue_circle: انواع الگوی خرابی تجهیزات
:large_blue_circle: روند استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
:large_blue_circle: تحلیل خرابی‌ها و روش‌های آن
:large_blue_circle: اجرای PM، CM و EM و تحلیل شاخص‌ها (MTBF، MTTR، MDT و OEE)
:large_blue_circle: ابزارهای پایش وضعیت
:large_blue_circle: رویکردهای نوین نگهداری و تعمیرات نظیر  RCM و TPM
منابع کمکی: کتاب شیرمحمدی، RCM آریانا، اثربخشی کلی تجهیزات-ناصر جلالی، نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر، سلیمی نمین-استراتژی نگهداری و تعمیرات و قابلیت آن

2.5. سرفصل های ویژه رشته شغلی برنامه ریزی تولید

:large_blue_diamond:استانداردها و کلیات برنامه ریزی تولید (Production Planning)
:large_blue_diamond:روش‌های پیش بینی
:large_blue_diamond:اولویت‌بندی تولید
:large_blue_diamond:زنجیره‌تامین
:large_blue_diamond:برنامه‌ریزی بلند مدت
         :small_blue_diamond: برنامه‌ریزی تولید ادغامی
         :small_blue_diamond: تکنیک تثبیت سرعت تولید
         :small_blue_diamond: تکنیک برآورد تقاضا
:large_blue_diamond: برنامه‌ریزی میان مدت
       :small_blue_diamond: MRP I و MRP II
       :small_blue_diamond:  CRP
       :small_blue_diamond: RCCP
:large_orange_diamond: برنامه‌ریزی کوتاه مدت
         :small_orange_diamond:مسأله تخصیص در تولید
         :small_orange_diamond:توالی عملیات
         :small_orange_diamond:برنامه‌‌ریزی برمبنای OPC  و  FPC
         :small_orange_diamond:برنامه‏‌ریزی زمان تنظیم (Set Up)دستگاه¬‏ها
         :small_orange_diamond:برنامه‏‌ریزی ایستگاه¬‏های کاری با توجه به ظرفیت تولید آن‌‌ها
:large_orange_diamond:مدیریت انبار
         :small_orange_diamond:انواع انبار مواد اولیه، انبار حین ساخت، انبار نهایی
منابع کمکی: کتاب برنامه‌ریزی تولید، برنامه ریزی سیستم‌های تولیدی، کتاب برنامه ریزی تولید و موجودی‌ها- محمدتقی فاطمی قمی

2.6. سرفصل‌های ویژه رشته‌شغلی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

:large_blue_circle: استانداردهای مربوط به مدیریت پروژه PMBOK و ISO21500
:large_blue_circle: حوزه‌های دانشی استاندارد مدیریت پروژه (یکپارچگی، زمان، هزینه، محدوده، کیفیت، ریسک، منابع، ارتباطات و ذینفعان، HSE)
:large_blue_circle: منشور پروژه
:large_blue_circle: ساختار شکست پروژه
:large_blue_circle: برنامه برون‌‌سپاری
:large_blue_circle: بودجه‌بندی پروژه و سرفصل‌های هزینه پروژه
:large_blue_circle: انواع صورت وضعیت و روش‌های محاسبه
:large_blue_circle: تحلیل EVM
:large_blue_circle: نرم افزارهای مدیریت پروژه (MSP، Primavera)
:large_blue_circle: گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهیانه
:large_blue_circle:گزارش ریسک پروژه و روش‌های مدیریت آن
:large_blue_circle:مدیریت HSE کارگاه (مانورها، مدیریت ریسک HSE، مدیریت حوادث و شبه حوادث، PPE و...)
منابع کمکی: راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK ویرایش ششم، مدیریت و کنترل پروژه-سبزه پرور، کتاب استاندارد HSE مربوط به OGP

2.7. سرفصل‌های ویژه مدیران پروژه

:red_circle: سامان‌دهی پروژه و ماتریس LRC
:red_circle: منشور پروژه
:red_circle:  استاندارد (مدیریت پروژه PMBOK)
:red_circle: استاندارد مدیریت پروژه سازمانی OPM3
:red_circle: دفتر مدیریت پروژه و مسئولیت‌های آن
:red_circle:  ارتباط FS و سرفصل‌های هزینه‌ای و بودجه بندی پروژه
:red_circle: ارتباط برنامه استراتژیک سازمان و پروژه ها
:red_circle: مدیریت پورتفولیوی، مدیریت طرح و مدیریت پروژه
:red_circle: مدل شایستگی مدیران پروژه
:red_circle: انواع قراردادها
:red_circle:  انواع شرح خدمات MC
:red_circle: مدیریت کارگاه
:red_circle: روش‌های تامین منابع مالی
منابع کمکی: کتاب راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK ویرایش ششم، کتاب مبانی شایستگی انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه CBI، کتاب مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه OPM  3، پیاده سازی مدیریت پروژه سازمانی OPM، 
3. تعداد و ضرایب اهمیت سئوالات

سرفصل های مربوط به گروه شغلی اداری و منابع انسانی

ردیف

عنوان سرفصل

تعداد سئوالات

ضریب اهمیت

1

مشترک

مدیریت منابع انسانی

25

3

قانونکار (تا پایان فصل 4)

10

2

قانون تامین اجتماعی (تا پایان فصل 10)

5

2

مقررات هلدینگ داری (فصل هفتم)

5

1

2

اختصاصی سیستم جامع

سئوالات مربوط به سیستم جامع منابع انسانی

20

2

 

سرفصل های مربوط به گروه شغلی برنامه ریزی، اقتصادی و مدیریت و کنترل پروژه

ردیف

عنوان سرفصل

تعداد سئوالات

ضریب اهمیت

1

مشترک

مدیریت استراتژیک

15

1

2

اختصاصی

برنامهریزی اقتصادی

30

3

مدیریت سرمایهگذاری

برنامهریزی نگهداری و تعمیرات (نت)

برنامهریزی تولید

برنامهریزی و کنترل پروژه

مدیران پروژه

 

4. تاریخ برگزاری آزمون: روز پنج شنبه مورخ 1397/12/09می‌باشد.

5. زمان برگزاری آزمون: از ساعت 10 الی 12 می‌باشد.

:black_circle: نکته: به منظور انجام فرآیندهای پیش از برگزاری آزمون، حضور تمامی مشمولین محترم حداقل یک ساعت پیش از زمان برگزاری در محل آزمون الزامی است. 

6. ویژگی‌ها و چگونگی برگزاری آزمون: سئوالات آزمون به صورت چهارگزینه‌ای با احتساب ضریب‌منفی یک‌سوم به ازای هر پاسخ اشتباه می‌باشد.

7. کارت ورود به جلسه از ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1397/12/06 الی 18 روز چهارشنبه مورخ 1397/12/08 از طریق همین سایت در دسترس مشمولین محترم می باشد.

8. آدرس محل آزمون:خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم(فرشی مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

:black_circle: نکات:
:small_red_triangle_down:تمامی مشمولین محترم در هنگام ورود به جلسه آزمون بایستی پرینت کارت ورود به جلسه، اصل کارت ملی و مداد مشکی نرم را به همراه داشته باشند.
:small_red_triangle_down:استفاده از تلفن همراه در مدت زمان برگزاری آزمون مجاز نمی‌باشد.
:small_red_triangle_down:استفاده از ماشین حساب مهندسی و مالی برای رده‌شغلی برنامه‌ریزی، اقتصادی و مدیریت و کنترل پروژه، مجاز می‌باشد.
:small_red_triangle_down:از آن جایی که تصحیح پاسخنامه‌های به صورت الکترونیکی می‌باشد، در هنگام برگزاری آزمون، در تکمیل و نگهداری پاسخنامه، دقت لازم را به عمل آورید.
:small_red_triangle_down:پیش از آغاز پاسخگویی به سئوالات، مطالب مندرج بر روی دفترچه آزمون را به دقت مطالعه فرمایید. 
 


۷۴۰

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.