» درباره ما » معرفی شرکت

معرفی شرکت

شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر در اردبیهشت سال 1390 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و تحت شماره 402319 و شناسه ملی 10320540756 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت  صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های گروه توسعه اقتصادی تدبیر، با تکیه بر نیروی‌های جوان و نخبه به پایش علمی محیط کسب و کار و ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به شرکت‌‌های زیرمجموعه گروه توسعه اقتصادی تدبیر می‌پردازد. محورهای اصلی فعالیت این شرکت مطالعات راهبردی، پایش کسب و کار، تعالی سازمانی، مشاوره و آموزش و توسعه منابع انسانی است.